BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mikroubezpieczenia na świecie - działania komercyjne i niekomercyjne inicjatywy wspierające
Microinsurances in the World - Commercial and Non-Commercial Supporting Initiatives
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 165-175, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Mikrofinanse, Ubezpieczenia, Kraje rozwijające się, Mikroubezpieczenia
Microfinance, Insurances, Developing countries, Microinsurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mikroubezpieczenie to specyficzny rodzaj ubezpieczenia skierowany do osób mało zarabiających, oparty na klasycznych zasadach i procesach ubezpieczeniowych. Idea mikroubezpieczeń rozwinięta została, aby znieść jedną z barier rozwojowych dla osób ubogich, a zarówno inicjatywy sektora niekomercyjnego, jak i oferta sektora komercyjnego pokazują, że dopasowane do potrzeb i dobrze opracowane produkty wywołują bardzo duże zainteresowanie. Mikroubezpieczenia są także częścią składową wielu płaszczyzn partnerstwa między państwem a sektorem prywatnym, które pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym z katastrofami naturalnymi (powodziami, obsunięciami ziemi), są wspólnym instrumentem obniżania podatności na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, a także polem do opracowania specjalnych programów gospodarczych (dla mikroprzedsiębiorstw) lub społecznych (edukacyjnych, zdrowotnych, żywieniowych itp.). (abstrakt oryginalny)

Microinsurance is a specific type of insurance directed towards people of low income, based on traditional insurance rules and processes. The idea of microinsurance was initiated in order to lift one of the developmental barriers for poor people. Initiatives of noncommercial sector as well as the offer of commercial sector show that products well-prepared and well-adjusted to the needs are widely accepted. Microinsurances are also a component of many planes of partnership between the State and a private sector, which includes risk management connected with natural disasters (floods, landslides), it is a common instrument of decreasing susceptibility to threats connected with climatic changes as well as a field to work out special economic (for microenterprises) or social (educational, health, dietary) programmes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allianz - MikroVersicherungen für arme Familien in Indonesien, Allianz, http://www.allianz.com /de/presse/newsdossicrs/mikrofinanz/news4html.
 2. Allianz und Hilfsorganisation CARE bieten Mikroversicherimgen in Indien an, http://www.fman-zen.net/ nachricht/Allianz_und Hilfsorganisation_CARE_bieten_Mikroversicherungenjn Indien_ an _691254.
 3. Almeyda G., Schwartz К., Potter E., La Equidad - Colombia. CGAP Working Group on Micro-insurance, Good and Bad Practices, Case Study No. 12, http://www.munichre-foundation.org/ NR/rdonlyres/6E485F34-BEF7-4A08B96FD4881457111 A/0/CS5LaEquidadCaseStudy_MicroinsuranceCentre_AACMIS.pdf.
 4. Degens P., Leppert G., MikroVersicherungen in derEZ, http://www.microhealthinsurance-africa.org/ fileadmin/user_upload/Dcgcns-Leppert-2008_Presentation-Mikroversicherungen-in-der-EZ.pdf.
 5. Eureko: nowy impuls dla mikroubezpieczeń, komunikat prasowy z dnia l października 2008, www.eureko.pl/download/eurcko_-_nowy_impuls_dla_mikroubezpieczen.pdf.
 6. Hüppi R., MikroVersicherungen, Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, http://www. berlin-insti tut.org/online-handbuchdemografi e/entwicklung/mikroversicherungen.html.
 7. Innowacyjne produkty społeczne: mikroubezpieczenia, CSRinfo, ttp://www.csrinfo.org/pl/ar- tykuly /innowacyjne-produkty-spoleczne-mikroubezpieczenia.html.
 8. Krankenversicherung für die arme Bevölkerungsschicht in Indien, Geld-Welten.de, http://www. geld-welten.de/news/neuestcn/krankcnversicherung-fuer-die-arme-bevoelkerungsschicht-in-in-dien.html.
 9. Micro Insurance Academy, http://www.microinsuranceacademy.org/about.
 10. Mikrofinanse narzędzie walki z wykluczeniem, http://www.mfc.org.pl/images/pliki/policybrief_ pl.pdf?PHPSESSID=ddb76a08b7763e593f235848277a3753.
 11. Mikroubezpieczenia: MOP i Gates Foundation, CSRinfo, http://www.csrinfo.org/contcnt/view/153/47/lang.
 12. MikroVersicherung Projecte, Münchener Rück Stiftung, http://www.munichrefoundation.org/StiftungsWebsite/Projects/Microinsurance/de/.
 13. Noack M., Mit MikroVersicherungen gegen Mega-Armut, http://www.campus-web.de/3/2064/6044/.
 14. Problem klimatu a prawa człowieka, Oxfam International, 2008, www.ekologia.pl/artykuly /46_Raporty/1491 Raporty/6897_Problem klimatu _a_prawa_czlowieka.html#anchor_ l.
 15. Reinhard D., Viel versprechende Möglichkeiten, "E + Z" 2006/1, ww.inwcnt.org/E+Z/content/ archiv-ger/01 -2006/schwer_art6.html.
 16. Uribe A., MikroVersicherungen sollen Risikomanagement für arme Menschen bieten, http://www.epo.de/index2.php?option=com _content&do pdf=l&id=4348.
 17. Verterli M., Versicherer entdecken die Ärmsten als Kunden, "Wirtschaft" 3.09.2007.
 18. Wege aus der Massenarmut - MikroVersicherung in China, Münchener Rück Stiftung, http:// www.munichrefoundation.org/StiftungsWebsite/Projects/Microinsurance/2008Microinsurancc/ de/Microinsurancc _Workshop_Bejing_Summary08.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu