BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Upadłość osób fizycznych jako nowa instytucja w polskiej gospodarce
Bankruptcy of Natural Persons as a New Institution in Polish Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 176-186, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość konsumencka, Prawo upadłościowe, Zadłużenie
Consumer bankruptcy, Bankruptcy law, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Upadłość konsumencka jest prawnie uregulowana w wielu krajach. W Polsce stosowne przepisy pojawiły się kilka miesięcy temu. Zawarto je w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przepisy te stanowią, że niewypłacalna osoba fizyczna raz na dziesięć lat może ogłosić upadłość. W ramach postępowania upadłościowego sąd ustanawia plan podziału likwidowanego majątku dłużnika oraz pięcioletni plan spłaty długów. Ma to na celu częściowe zaspokojenie zobowiązań wierzycieli oraz umorzenie pozostałego zadłużenia konsumenta. (abstrakt oryginalny)

Consumer insolvency is legally regulated in many countries. In Poland the due regulations came into force a few months ago. They are covered by the Act dated 5 December 2008 amending the Bankruptcy and Reorganization Act and the Court Fees in Civil Cases Act. Under these regulations it is stated that an insolvent natural person may declare bankruptcy once in ten years. Within the framework of bankruptcy procedure the Court decides upon the division of liquidated property belonging to the debtor and a 5 year debt repayment schedule. This aims at partial meeting of creditors' needs and the remission of any outstanding debt belonging to the consumer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Compera- Porównywarka finansowa, http://www.comperia.pl/ (pobrano 9.02.2009).
 2. Gnys A., Upadłość zainicjuje konsument, "Gazeta Prawna" 2008, nr 245.
 3. InfoDlug - Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym, InfoMonitor, Biuro Informacji Gospodarczej SA, listopad 2008.
 4. Kamiński M.A., Upadłość konsumencka nie dla rolników, "Gazeta Prawna" 2009, nr 8.
 5. Łącki A., Upadłość konsumencka a dostęp do kredytu listopad 2008, oficjalna strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/ (pobrano 6.02.2009).
 6. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczncgo w sprawie: "Kredyty a wykluczenie społeczne w społeczeństwie dobrobytu", DzUrz UÈ (2008/C44/19).
 7. Ostrowski M., Zadłużenie Polaków rośnie lawinowo, "Puls Biznesu", http://www.pb.pl/ (pobrano 6.02.2009).
 8. Piasecka-Sobkiewicz M., Dłużnik może stracić dom, "Gazeta Prawna" 2008, nr 240.
 9. Piasecka-Sobkiewicz M., Upadłość konsumencka, "Gazeta Prawna" 2009, nr 14.
 10. Rutkowski P., Wilkowicz Ł., W portfelach banków przybywa złych kredytów, "Parkiet" 2009, nr 3842.
 11. Samcik M., Upadłość nie tylko dla firm, "Gazeta Wyborcza" z 4.02.2009.
 12. Solarz M., Upadłość konsumencka w wybranych krajach, [w:] Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 16, UE, Wrocław 2008.
 13. Sudak I., Dłużniku, upadłeś? Lepiej nie wstawaj, "Gazeta Wyborcza" z 27.12.2008
 14. Szejnfeld A., Upadłość konsumencka: szansa dla niewypłacalnych i ochrona wierzycieli, oficjalna strona internetowa Ministerstwa Gospodarki - http://www.mg.gov.pl/ (pobrano 10.02.2009).
 15. Świecka B., Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.
 16. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, DzU z 2008 r. nr 234, poz. 1572.
 17. Wilkowicz Ł.,Bankrutować będziemy mogli tylko w ciężkich przypadkach losowych, "Parkiet" 2007, nr 3340.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu