BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiąkała-Małys Anna (Uniwersytet Wrocławski), Nowak Wioletta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Nieparametryczne i parametryczne metody pomiaru efektywności
Nonparametric and Parametric Methods of Efficiency Measurement
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 197-210, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Pomiar efektywności, Metody pomiarowe
Effectiveness, Efficiency measurement, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skupiono się na technicznej i ekonomicznej efektywności oraz różnych metodach ich pomiaru. Dokonano analizy porównawczej nieparametrycznych i parametrycznych granicznych metod pomiaru efektywności. W celu pomiaru technicznej efektywności wykorzystano metodę granicznej analizy danych (DEA) oraz metodę swobodnego ustalania obwiedni (FDH). Z kolei trzy parametryczne metody, tzn. stochastyczna, graniczną metodę (SFA), metodę swobodnego rozkładu (DFA) i metodę grubej granicy (TFA) zastosowano do pomiaru ekonomicznej efektywności. W artykule pokazano, że różne metody pomiaru efektywności generują, niespójne wnioski. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the technical and economic efficiency and various methods of their measurement. It provides a comparison of nonparametric and parametric frontier efficiency methods. The nonparametric techniques of Data Envelopment Analysis (DEA) and Free Disposal Hull (FDH) arc applied to measure the technical efficiency. On the other hand, three parametric approaches: Stochastic Frontier Approach (SFA), Distribution-Free Approach (DFA) and Thick Frontier Approach (TFA) are used to measure the economic efficiency. The article shows that various efficiency methods do not yield consistent results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D., Lovell С.А.К., Schmidt P., Formulation and estimation of stochastic frontier productíon function models, "Journal of Econometrics" 1977, vol. 6, s. 21-37.
 2. Banker R.D., Chames A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data development analysis, "Management Science" 1984, vol. 30, s. 1078-1092.
 3. Berger A.N., "Distribution-free" estimates of efficiency in the U.S. banking industry and tesis of the standard distributional assumptions, "The Journal of Productivity Analysis" 1993, vol. 4, s. 261-292.
 4. Berger A.N., Humphrey D.B., The dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in hanking, "Journal of Monetary Economics" 1991, vol. 28, s. 117-148.
 5. Chames A., Cooper W.W., Rhodes E.L., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, no. 2, s. 429-444.
 6. Cook W.D, Seiford L.M, Data envelopment analysis (DEA) - thirty years on, "European Journal of Operational Research" 2009, vol. 192, s. 1-17.
 7. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Zarys metodologiczny analizy finansowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 8. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Sposoby klasyfikacji metod badania efektywności względnej DEA, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 3-4.
 9. Debreu G., The coefficient of resource utilization, "Econometrica" 1951, vol. 19, s. 273-292.
 10. Deprins D., SimarL.,TulkensH., Measuring labor efficiency in post Office, [w:] The Performance of Public Enterprises: Concepts and Measurements, eds. M. Marchand, P. Pestieau, H. Tulkens, Elsevier, 1984,8.345-367.
 11. Dudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa: problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 12. Emrouznejad A., Parker B.R., Tavares G., Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the 30 years of scholarly literature in DEA, "Socio-Economie Planning Sciences" 2008, vol. 42, s. 151-157.
 13. Farrell M.J., The measurement of productive efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society" 1957, Series A, vol. 120, s. 253-290.
 14. Koopmans T.C., An analysis of production as an efficient combination of activities, [w:] Activity Analysis of Production and Allocation, Wiley, New York 1951.
 15. Meeuscn W., van den Broeck J., Efficiency estimation from Cobb-Douglas production function with composed terror, "International Economic Review" 1977, vol. 18, s. 435-444.
 16. Ruggiero J., A new approach for technical efficiency estimation in multiple output production, "European Journal of Operational Research" 1998, vol. 111, s. 369-380.
 17. Sueyoshi T., Sekitani K., An occurrence of multiple projections in DEA-based measurement of technical efficiency: Theoretical comparison among DEA models from desirable properties, "European Journal of Operational Research" 2009, vol. 196, s. 764-794.
 18. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu