BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkiewicz Robert (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów), Wójcik-Jurkiewicz Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych
Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 633-642, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Źródła informacji
Responsibility, Reliability of financial report, Information source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy odpowiedzialność osób zarządzających ma wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych? Wiarygodność sprawozdań finansowych jest zdefiniowana zarówno w polskich jak i międzynarodowych przepisach prawa. Odpowiedzialność osób zarządzających najwyższego szczebla i wiarygodność sprawozdań finansowych mają istotne znaczenia dla Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych. (abstrakt oryginalny)

The article is tried to answer for a questions of responsibility of chief executive and if it is necessary to reliability of financial reports? Reliability of financial statements is definited in polish and international standards. Responsibility of chief executive and reliability of financial reports are very important for International Financial Reporting Standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C. H. Beck, Warszawa 2006;
 2. Kamela-Sowińśka A., Polska rachunkowość w perspektywie globalizacji. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2002, nr 8;
 3. Kodeks etyki zawodowych księgowych, Międzynarodowa Federacja Księgowych/IFAC/. Publikacja w: Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej 2005;
 4. Luty Z., Dylematy zawodu księgowego, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2007;
 5. Fazlagić A., Raporty kapitału intelektualnego, "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 1/2005;
 6. Messner Z., Funkcje współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Numer Specjalny - 51, Warszawa 1999;
 7. Micherda B , Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006;
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /MSSF/, SKwP, Warszawa 2004;
 9. Pfaff J., Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007;
 10. Rowińska M., Wartość godziwa jako kategoria wyceny, Materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 60-lecia Katedry Rachunkowości, Kocierz maj 2008;
 11. Wójcik-Jurkiewicz M., Dostosowanie polskich przepisów prawa rachunkowości do uregulowań międzynarodowych w zakresie sprawozdań finansowych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Praca zborowa pod red. B. Michcrdy, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu