BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębkowska Katarzyna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Statystyczne metody badania rentowności przedsiębiorstw
Statistical Methods for Testing Industries Viability of Businesses
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 539-547, tabl., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność przedsiębiorstwa, Metody statystyczne, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Analiza finansowa
Enterprise profitability, Statistical methods, Multi-dimensional statistical analysis, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja możliwości wykorzystania metod statystycznych w badaniu rentowności przedsiębiorstw reprezentujących branże najbardziej zagrożone kryzysem. Na potrzeby tego opracowania utworzono bazę składającą się z przedsiębiorstw z branży transportowej, budowlanej oraz odzieżowej, dla których wyznaczone zostały wskaźniki rentowności sprzedaży (brutto i neto), rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego. Źródłem informacji do wyliczenia tych wskaźników były sprawozdania finansowe analizowanych przedsiębiorstw zamieszczone w Monitorze Polskim B. W wyniku zastosowania wielowymiarowych metod statycznych, takich jak analiza skupień oraz metoda k-średnich uzyskano klasyfikację badanych przedsiębiorstw pod względem rentowności, co pozwoliło na wskazanie przedsiębiorstw o gorszej lub lepszej kondycji finansowej. Analiza wyników została przeprowadzona przy wspomaganiu pakietu komputerowego STATSISTICA PL. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is a comparative analysis of the rate of return of enterprises representing the different industries. Bearing in mind multi-criteria characteristics of this research methods of multidimensional comparative analysis such as Cluster Analysis has been used. The data for competitiveness evaluation were obtained from the financial results of companies published in 'Monitor Polski B'. They were used to create the data base of enterprises and their profitability indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiański T., Wydmus S., Zeliaś A., (1998), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  2. Nowak E., (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  3. Pomykalski A. (2001), Nowoczesne strategie marketingowe, wyd. Inform, Warszawa.
  4. Skowronek-Mielczarek A, Leszczyński Z.(2008), Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  5. Walczak M.[red], (2003); Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd. Dyfin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu