BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna M. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Psychologiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu
Psychological Aspects of Management in the Conditions of Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 371-379, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Psychologiczne aspekty zarządzania, Kryzys gospodarczy, Psychologia, Sytuacje kryzysowe, Menedżer
Psychological aspects of management, Economic crisis, Psychology, Crisis situations, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera syntezę dorobku nauki na temat psychologicznych uwarunkowań kryzysu gospodarczego oraz zarządzania w kryzysie. Celem artykułu jest wyeksponowanie znaczenia psychologicznych determinant kryzysu, którego aktualnie doświadcza gospodarka światowa. Jest to również próba refleksji naukowej nad rolą odporności na stres osób zarządzających przedsiębiorstwami i wagi tej cechy, lub - jak chcą inni badacze - umiejętności, gdy przychodzi czas zarządzania w ekstremalnie trudnych warunkach. Podjęty temat jest też dobrą okazją do przyjrzenia się etycznemu kontekstowi pracy menedżerów, który w ocenie autorki odegrał znaczącą rolę w powstaniu szeregu negatywnych zjawisk ekonomicznych. (skrócony abstrakt oryginalny)

The article contains the synthesis of scientific work on the topic of psychological conditioning of financial crisis as well as management in crisis. The topic taken up is also a great opportunity to study ethic and factual managers' work context, which played a significant role in the appearance of a number of negative economic phenomena according to the author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gedymin O. (2008), O postawach menedżerów w ryzykownych sytuacjach decyzyjnych, w: Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu, Orechwa-Maliszewska E., Paszkowski J. (red.), Wydawnictwo WSFiZ, Białystok.
 2. Greenstonc J.L., Lewiton S.C. (2004), Interwencja kryzysowa, GWP, Gdańsk.
 3. Kapler L.A. (2003), Radzenie sobie z kryzysami życiowymi, "Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia,, nr 1.
 4. Kuc B.R., Moczydłowska J. (2009), Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Kuc B.R. (2005), Kontrola strategiczna w zarządzaniu przyszłością, w: Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Hejduk I.K., Ciborowski L. (red.), Akademia Podlaska, Siedlce.
 6. Kuc B.R. (2004), Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
 7. Moczydłowska J. (2008), Samoocena kompetencji menedżerskich właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" numer specjalny Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw".
 8. Ogger G.(1994), Zera w garniturach. Niemieccy menedżerowie w podwójnym świetle, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 9. Reber A.S. (2000), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 10. Wiatr M.S. (2008), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. V. (1996), Menedżer jak mafioso, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 12. Knowlage at Wharton Hope, Greed and Fear: The Psychology behind the Financial Crisis, http://knowledge.wharton.upenn.edu/article 14.06.2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu