BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska Bogumiła (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Public relations jako kapitał społecznej akceptacji w środowisku społecznym
Public Relations as the Capital of Social Acceptance in the Social Environment
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 497-506, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kapitał społeczny, Wizerunek przedsiębiorstwa
Public relations, Corporate Social Responsibility (CSR), Social capital, Company image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kreując przedsiębiorstwo jako społecznie odpowiedzialne, pracownicy public relations powinni uwzględnić uwarunkowania regionalne, opinię publiczną, potrzeby komunikacyjne, oraz wpływ mediów na kształtowanie potrzeb Polaków. W dzisiejszych czasach wizerunek jest jednym z ważniejszych kryterium oceny społecznej akceptacji. Wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego otwiera to przedsiębiorstwo na otoczenie społeczne, co skutkuje wzrostem świadomości społecznej oraz wymusza zasady zdrowej konkurencyjności na rynku. (abstrakt oryginalny)

Creating a socially responsible enterprise, public relations staff should take into account regional conditions, public opinion, communication needs, and the influence of the media on shaping the needs of Poles. Nowadays the image is one of the most important criteria of the assessment of social acceptance. The image of a socially responsible enterprise opens this enterprise into its social environment, which results in increased social awareness and prompts sound competitiveness on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Doktór K. (2005), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5.
  2. Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure. The Problems of Embeddedness, "American Journal of Sociology", No. 91.
  3. Gruszecki T. (2002), Współczesna teoria przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa.
  5. Lichtarski J. red., (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Persons T., Smelser N. (1965), Economy and Society, New York.
  7. Walczak-Duraj D. (2002), Ład etyczny w gospodarce rynkowej - doświadczenia polskiej transformacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  8. Zwoliński A. (2004), Etyka życia gospodarczego [w:] S. Szlachta, red., "Słownik Społeczny". Wydawnictwo Wam., Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu