BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kononiuk Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Sposoby identyfikacji zdarzeń bezprecedensowych jako remedium na uniknięcie, bądź łagodzenie skutków potencjalnego kryzysu
The Ways of Unprecedented Events Identification as a Remedy for Avoiding or Mitigating a Potential Crisis
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 527-537, tabl., tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zapobieganie kryzysowi, Zarządzanie zmianami, Systemy identyfikacji
Crisis prevention, Change management, Identification systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja narzędzi antycypowania zdarzeń bezprecedensowych oraz propozycja ich modyfikacji. W pierwszej części artykułu opisano dwa najczęściej występujące w literaturze przedmiotu wydarzenia bezprecedensowe, tj. zmiany nieciągłe oraz dzikie karty oraz podano przykłady takich zdarzeń. Druga część artykułu dotyczy prezentacji możliwych sposobów ich identyfikacji zgodnie z koncepcją I. Mendonci i in. oraz L. Petersena. W końcowej części artykułu zaproponowano konstrukcję hybrydy zaprezentowanych koncepcji, celem stworzenia zainteresowanym podmiotom narzędzia umożliwiającego łagodzenie, bądź uniknięcie skutków potencjalnego kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the tools for anticipation of unprecedented events and a proposoal of their modification. There have been presented two of the most frequently quoted, in the existing published works, unprecedented events, namely discontinuities and wild cards. A succint description of Petersen's and Mendonca's et. al. approach for their identification has been done and their possibile modification has been considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayres R. U. (2000), On forecasting discontinuities, "Technological Forecasting and Social Change", nr 65.
 2. Barber M. (2006), Wildcards -Signals from a future near you, "Journal of Futures Studies", nr 11(1).
 3. Bezold C. (1996), Your health in 2010, Four Scenarios, "The Futurist", September-October.
 4. Burt G. (2007), Why we are surprised at surprises? Integrating disruption theory and system analysis with the scenario methodology to help identify disruptions and discontinuities, "Technolgical Forecasting and Social Change", nr 74.
 5. Cornish E. (2003) The Wild Cards in our Future, "The Futurist" July-August.
 6. Funk J. L. (2008), Components, Systems and Technological Discontinuities Lessons from the IT Sector, "Long Range Planning", nr 41.
 7. Gierszewska G., Romanowska M. (1999), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. van der Helm R. (2006), Book review P. van Notten, Writing on the Wall: Scenario Development in Times of Discontinuity, "Futures" , nr 38.
 9. Hiltunen E. (2006), Was It a Wild Card or Just Our Blindness to Gradual Change?, "Journal of Futures Studies" , nr 11(2).
 10. Ilmola L., Kuusi O. (2006), Filters of weak signals hinder foresight: Monitoring weak signals efficiently in corporate decision-making, "Futures" 2006.
 11. Lindgren M., Banhold H. (2003), Scenario Planning. The link between future and strategy. Palgrave Macmillian, New York.
 12. Mendonca S., Cunha M. P., Kaivo-oja J., Ruff (2004), Wild cards, weak signals and organizational improvisation, "Futures" , nr 36.
 13. Mendonca S., Cunha M. P., Kaivo-oja J., Ruff., (2009), Venturing into the Wilderness Preparing for Wild Cards in the Civil Aircraft and Asset-Management Industries, "Long Range Planning", nr 42.
 14. van Notten P., A shocking experiment: alternative approaches for discontinuity-oriented scenario development, FU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting&Assessement Methods, Seville, 13-14 Maj, 2005, http://www.forera.jrc.ec.europa.eu/fta/papers, stan na dzień 1.05.2009 r
 15. van Notten P., Sleegers A.M., van Asselt M.B.A (2005), The future shocks: On discontinuity and scenario development, "Technological Forecasting and Social Change", nr 72.
 16. Petersen J. (1997), The wild cards in our future: Preparing for the improbable, "The Futurist", July-August.
 17. Petersen J. (1999), Out of The Blue - How to Anticipate Big Future Surprises. Madison Books, Lanham.
 18. Ringland G. (2006), Scenario Planning. Managing for the Future. John Wiley&Sons, Chichester.
 19. Ringland G. (2007), UNIDO Technology Foresight for Practitioners. A specialised Course on Scenario Building.Prague, 5-8 November 2007.
 20. Rockfellow J. (1994), Wild Cards: Preparing for the Big One, "The Futurist", January- February.
 21. Schwatrz P. (1996), The Art. Of the Long View. Planning for the Future in an Uncertain World. Doubleday, New York 1996.
 22. Vinnari M. (2008), The future of meat consumption - Expert views from Finland, " Technological Forecasting and Social Change" nr 75.
 23. Wagner C.G. (2008), Anticipating Wild Cards in World Affairs, "The Futurist" January- February.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu