BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mataśka Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane problemy finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
Chosen Problems of Financing Projects of Public-Private Partnership
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 191-198, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Investment financing, Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) staje się coraz częściej stosowaną formą zarządzania realizacją zadań publicznych. Jest cenione ze względu na możliwość łączenia publicznych i prywatnych środków do realizacji zadań publicznych. W artykule przedstawiono istotę finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wybrane problemy finansowania PPP.

Public-private partnership (PPP) is becoming an ever-more frequently applied form of public task completion management. It is valued for its possibility to join public and private capitals. Properly drafted PPP contracts ensure profits for private partners (and guarantee high efficiency of accomplished public tasks, which is not the case when run by public entities) and increase commitment or private entities in the communal sector activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa 2005.
  2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przestanki, możliwości, bariery, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa 2003.
  3. Glapa A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
  4. Korbus B.P., Strawinski M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
  5. Sochacka-Krysiak H., Małkowska R., Usługi społeczne w gminie, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
  6. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
  7. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
  8. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu