BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orlicki Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przymusowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Compulsory Accident Insurance (NNW)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 397-404
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia obowiązkowe, Prawo ubezpieczeniowe, Regulacje prawne
Insurances, Compulsory insurance, Insurance law, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczegółowo omówiono ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zagadnienie to przedstawiono w kontekście regulacji prawnych, tzn. kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach. Autor zauważa, że ten rodzaj ubezpieczenia można nazwać ubezpieczeniem przymusowym, a wszelkie kwestie wynikające z zawarcia tego typu umowy ubezpieczeniowej regulują przepisy prawne.

The author analyzes both these arguments which support the thesis that all compulsory ' insurances, in accordance with the act on compulsory insurances of 22.05.2003, UFG and PBUK are property insurances, and the arguments which question this thesis, The ultimate acceptance of this thesis is a starting point for determining a legal status of accident insurance (NNW). An analysis of legal regulations contained in the act on compulsory insurances, UFG, PBUK and in the acts enforcing NNW insurance, leads to the conclusion that it is unacceptable to apply the act on compulsory insurances, UFG and PBUK to any personal insurances. It does not mean, however, that the act on compulsory insurances, UFG and PBUK in any way limits the legislator in imposing the constraint concerning NNW insurance onto persons of law. This coercion is of a different character and is regulated in a different way from the insurance obligation defined in the act on compulsory insurances. Therefore, it is possible to distinguish a category of coercive insurances, separated from compulsory insurances. An analysis of coercive insurance, NNW, shows that it is a form of insurance at somebody elses cost; the insurer is forced to supply the insured with insurance protection. Scarcity of legal regulations in this field results in the fact that this protection is very often not defined in the act. This, in turn, may lead to only formal submission of the insurer to this coercion, without ensuring the insurance protection at the level which would satisfy the insured. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cybula P., Prawo w praktyce biur podróży, Warszawa 2006, s.172-175.
 2. Daszewski A., Dąbrowska., Wróblewski T., Turystyczny poradnik ubezpieczeniowy, Bydgoszcz-Warszawa 2005, s.29
 3. Ilnicki M., Kowalski W.J., Nowe prawo ubezpieczeniowe - Komentarz, Warszawa 2004 s. 162.
 4. Kowalewski E., Teoretyczno-Prawne aspekty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem sportu, w: red. A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia w sporcie, Poznań, s.53 i n.
 5. Kowalewski E., w: E. Kowalewski, T. Sangowski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych-komentarz, Warszawa 2004, s.245.
 6. Kowalewski E., Wprowadzenie do teorii interesu ubezpieczeniowego, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, Bydgoszcz 1997, s. 70-89.
 7. Krajewski M., Umowa ubezpieczenia - Art. 805 - 834 KС Komentarz, Warszawa 2004, s. 32.
 8. Marszał A., Interes ubezpieczeniowy jako przedmiot ubezpieczenia według projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, Prawo Asekuracyjne 2006, nr 1, s. 50-62.
 9. Mogilski W., w: E. Kowalewski, D. Fuchs, W. W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Toruń 2006, s. 274.
 10. Orlicka J., Ubezpieczenia i gwarancje, w: Prawo w praktyce biur podróży, red. P. Cybula, Warszawa 2006, s. 155-160.
 11. Orlicki M., w: K. Przewalska, M. Orlicki, Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych - Pakiet ustaw ubezpieczeniowych - Kodeks cywilny po zmianach, Bydgoszcz-Warszawa-Poznań 2004, s. 244.
 12. Orlicki M., w: M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia - Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 94-96.
 13. Reps J., Ubezpieczenia sportowców od następstw nieszczęśliwych wypadków, "Przegląd Ubezpieczeń" 1998, nr 1-2, s.7, 8
 14. Serwach M., w: Prawo ubezpieczeń gospodarczych, red. Z. Brodecki, M. Serwach, Kraków 2005.
 15. Stefanicki R., Ubezpieczenie sportowców od następstw nieszczęśliwych wypadków, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 9/10, s.44.
 16. Wolińska B., w: Prawo ubezpieczeń - ustawy z komentarzem, red. S. Rogowski, Warszawa 2004, s. 306.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu