BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Sąd właściwy dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez ofiary wypadków drogowych w świetle prawa wspólnotowego
Court Jurisdiction in Matters Relating to Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles According to Community Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 373-381
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Wypadki drogowe, Odszkodowania, Roszczenia odszkodowawcze, Regulacje prawne, Prawo WE
Insurances, Road accidents, Compensation, Claims for compensation, Legal regulations, European Community law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W kontekście prawa wspólnotowego omówiono rolę sądu dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez ofiary wypadków drogowych. Omówiono zakres zastosowania wspólnotowych reguł jurysdykcyjnych oraz zasady jurysdykcji w sprawach dotyczących ubezpieczeń. Przedstawiono prawa ofiary wypadku do wytoczenia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy szkody oraz zwrócono uwagę na umowy prorogacyjne i prawa poszkodowanego.

The article discusses the issue of jurisdiction regulating the motor insurance contract in the community business insurance legislation. In relation to insurance the weaker party should be protected by rules of jurisdiction more favourable to his interests than general rules. The provisions of Regulation on jurisdiction in matters relating to insurance reflect the need for protecting the economically weaker party. Generally the injured party may bring an action directly against the insurer before the courts for the place in a Member State where that injured party is domiciled, provided that a direct action is permitted and the insurer is domiciled in a Member State. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fuchs D., Właściwość sadu i właściwość prawa w europejskich ubezpieczeniach, "Prawo Asekuracyjne" 2008, nr 2, s. 53-55.
  2. Fuchs D., Właściwość sądowa w zakresie ubezpieczeń gospodarczych według rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, w: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, red. M. Serwach, Z. Brodecki, Kraków 2005, s. 1423.
  3. Łopuski J., Konwencja lugańska i jej znaczenie dla praktyki ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne" 2001, nr 2, s. З і n.
  4. Pazdan P. Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1999, s. 45 i n.
  5. Serwach M., Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, red. M. Serwach, Z. Brodecki, Kraków 2005, s. 792-795.
  6. Weitz K., Przedmiotowy zakres zastosowania konwencji lugańskiej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2000, nr 2, s. 430-431.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu