BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalina-Nowaczyk Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zawiadomienie o wypadku - wybrane problemy prawne
Some Legal Aspects of the Insurance Incident Notification
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 315-324
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia wypadkowe, Umowa ubezpieczeniowa, Szkody, Kodeks cywilny, Regulacje prawne
Insurances, Accident insurance, Insurance contract, Damages, Civil Code, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W kontekście regulacji prawnych omówiono zagadnienie zawiadomienia o wypadku jako zdarzenia prawnego. Zwrócono uwagę na zmianę (nowelizację) przepisów w omawianym aspekcie. Wskazano na zdarzenia uznawane za zawiadomienie o wypadku oraz na rolę ubezpieczającego i ubezpieczonego związanych ubezpieczeniem. Przedstawiono też szczególny przypadek rozstrzygnięcia kwestii zawiadomienia o wypadku przez leasingobiorcę.

This paper describes the amendment to a Civil Code (k.c.) with regard to an insurance incident notification (for example: imposition of an obligation to notify an incident within time fixed by the contract or general conditons of insurance; criteria for reduction a compensation, if the policyholder/insured has not complied with obligation). The author classifies incident notifications as declarations of knowledge (not of will) producing legal effects; presents these legal effects and the consequences of classification. She reveals problems connected with incident notification - if a declaration maker (especially a leaseholder) is not a policyholder, an insured or an injured party. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek G., Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 2006, s. 72-73.
 2. Byczko Sz., Powinności ubezpieczającego a inne obowiązki w umowie ubezpieczenia mienia, w: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004, s. 321-337.
 3. Fuchs D., Umowa koasekuracji - stan obecny i postulowany, w: Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, t. 1, Warszawa 2008, s. 240-241.
 4. Kalina-Nowaczyk J.M., Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego - w zakresie doręczania ogólnych warunków ubezpieczenia, "PA" 2006, nr 4, s. 28.
 5. Kowalewski E., Fuchs D., Mogilski W.W., Serwach M., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Brantą, Bydgoszcz-Torań 2006, s. 54-57.
 6. Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza Brantą, Bydgoszcz-Toruń J 2002, s. 88.
 7. Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Komentarz, Warszawa 2004, s. 148-151.
 8. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 460.
 9. Łabno Z., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Katowice 2001, s. 38.
 10. Lemkowski M., Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007, s. 284.
 11. Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002, s. 229-245.
 12. Orlicki M., w: System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, t. 8, Prawo zobowiązań- część szczegółowa, Warszawa 2004, s. 753.
 13. Orlicki M., w: Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2006, zwł. s. 155 i 184.
 14. Pokrzywniak J., w: M. Orlicki, J. Pokrzywniak, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa 2008, s. 91.
 15. Pyziak-Szafnickiej M., Uznanie długu, Warszawa 1996, s. 125-141.
 16. Reps S., Znaczenie prawne zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku, "PA" 1995, nr 2, s. 35 i n.
 17. Wąsiewicz A., Kowalewski E., Postulowany kształt umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym, "PiP" 1993, z. 11-12, s. 6.
 18. Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie losowe, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu