BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motek Paweł (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dochody gmin i miast na prawach powiatu z podatków lokalnych
Incomes of Communes and Poviat-Ranking Towns from Local Taxes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 208-215, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Miasto na prawach powiatu, Podatki lokalne, Dochody gminy, Dochody powiatu, Finanse lokalne
City with county rights, Local taxes, Local revenues, County revenues, Local finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia podatków lokalnych w finansowaniu gmin. Analiza obejmuje lata 2005-2007. Wyjaśniono pojęcie podatków lokalnych. Zamieszczono dane dotyczące poziomu i struktury dochodów gmin i miast na prawach powiatu z podatków lokalnych. Pokazano znaczenie podatków lokalnych jako źródła finansowania inwestycji.

Opinions on the significance of taxes have changed with the development of theories of public finance and tasks of the state. It is assumed that taxes perform four basic functions: fiscal, redistributive, stimulating, and informative-supervisory, with the fiscal function being of primary importance among them. The aim of this paper is to present the significance of local taxes in financing the communes. The analysis covers the years 2005-2007. In 2007 local taxes brought commune budgets a total of 17.5 billion zlotys. Predominant among them was the real estate tax, which contributed 13.3% to the communes'total income and 10.9% to the income of poviat-ranking towns. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Etel L., Presnarowicz S., Podatki i oploty samorządowe. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
  2. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
  3. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
  4. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  5. Gomułowicz A., Małecki J, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
  6. McKenzie R.B., Macroeconomics, Houghton Mifflin, Boston 1986.
  7. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  8. Swianiewicz P., Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.
  9. Wilkinson M., Taxation, Macmillan 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu