BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ opodatkowania na realną wartość inwestycji finansowych konsumentów
Taxation's Influence on the Real Rate of Consumer Investment's Return
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 211-219, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Opodatkowanie dochodów rodziny, Podatki, Stopa procentowa, Inflacja
Taxation of family income, Taxes, Interest rate, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę wpływu opodatkowania na ostateczną, realną wartość inwestycji finansowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w Polsce. W tym celu analizie poddano trzy czynniki, które wypływają na kształtowanie się ostatecznej wartości inwestycji: nominalną stopę procentową, stopę inflacji i stawkę podatku. Uzyskane wyniki wskazują, iż w długich okresach (ponad 25 lat) trwania inwestycji, kwota podatku może przekraczać realną wartość odsetek z inwestycji. Może być to przyczyną niskiego zainteresowania polskich konsumentów udziałem w długookresowych planach oszczędzania, w tym gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. (abstrakt oryginalny)

The real rate of investment's return is connected with three variables: the nominal rate of return, the inflation and the tax rate. There has been, in Polish tax system, implemented the flat tax rate for every capital gains (including interests) amounting to 19%. It is calculated on nominal rate of return, where for many investors, the real one is important. Thus, the article presents the influence of inflation and flat-rated tax on the real return of investments. The calculations presented in the paper show that relatively high inflation (not higher than 10%), more than proportionally lessens the real rate of return. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bień A., Bień W., Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2006 roku, Difin, Warszawa 2006.
  2. Biernacki K., Wpływ opodatkowania na sposób gromadzenia oszczędności przez konsumentów, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
  3. Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1995.
  4. Gajdka J., Walińska Ł, Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000.
  5. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
  6. Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2004.
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 1991 r. nr 80, póz. 350 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu