BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luty Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rachunkowość połączeń odwrotnych
Reverse Mergers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 235-242, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Połączenia jednostek gospodarczych, Ustawa o rachunkowości, Kodeks spółek handlowych
Accounting, Business combinations, Accounting Act, Code of Commercial Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem niniejszej pracy jest wskazanie i omówienie problemu występowania w polskiej rzeczywistości gospodarczej połączeń odwrotnych, które nie zostały zdefiniowane w Ustawie o rachunkowości. Zamieszczona w Ustawie o rachunkowości definicja spółki przejmującej różni się od tej przyjętej w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Taki stan prawny może powodować odpowiednie uzgadnianie parametrów planu połączenia jednostek gospodarczych w celu osiągnięcia zamierzonego wcześniej skutku. Zmiana w Ustawie o rachunkowości definicji spółki przejmującej, a także wprowadzenie połączeń odwrotnych pozwoliłyby na rzetelne przedstawienie obrazu jednostek gospodarczych po połączeniu. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to show the importance of reverse mergers regulations in Polish accounting law. The Act of Accounting does not recognise reverse mergers and defines acquirer entity differently to IFRS regulations. Divergences between The Act of Accounting and IFRS 3 in this field result in presenting goodwill either in assets or in liabilities. Implementing reverse mergers regulations from IFRS in the Act of Accounting would solve the problem of true and fair view after acquisition or merger. (abstract oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobry okres do restrukturyzacji, "Gazeta Giełdy Parkiet" z 27 stycznia 2009.
  2. http://www.pb.pl/default2.aspx?articleID=8f9ab8ce-7eb7-bad4-44936aal9607.
  3. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 r. nr 94. póz. 1037 ze zm.
  4. MSSF 3, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.
  5. Rafko zarzuci sieć na firmy spoza Polski, "Gazeta Giełdy Parkiet" z 16 marca 2009.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, DzU z 2002 r. nr 76. póz. 694 ze zm.
  7. Wejście na GPW jest pewne, "Gazeta Giełdy Parkiet" z 6 stycznia 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu