BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa a cele właścicieli na przykładzie polskich spółek giełdowych
The Debts of an Enterprise and the Owners'aims (on the Example of Polish Stock Companies in Non-Financial Sectors)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 271-280, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Rentowność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa
Company capital structure, Enterprise value, Enterprise profitability, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor podjął próbę ustalenia zależności miedzy poziomem zadłużenia a osiąganiem celów właścicieli przedsiębiorstwa (rentowności, wartości, płynności). Na potrzeby analizy wykorzystano średnic dla całych sektorów wartości najbardziej popularnych wskaźników, mierzących poziom osiągnięcia wymienionych celów. Ostateczne wnioski z prowadzonych badań są takie, iż na bezpieczeństwo płynności finansowej (mierzone wskaźnikiem szybkiej płynności) poziom zadłużenia ma wyraźny, w większości przypadków bardzo silny wpływ (większe zadłużenie to gorszy wskaźnik szybkiej płynności). Podobnie silna odwrotna zależność występuje między zadłużeniem a rentownością kapitałów własnych. Nie zauważono natomiast zależności miedzy zadłużeniem a stopami zwrotu DRI i DCF. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to assess the relation between the debt ratio and the aim of the company's owner (profitability, value and liquidity). The analysis was based on the average value of the most popular indicators in every sector, respective to the owner's aims. The final results showed that the debt level had a very important influence on the safety of financial liquidity (calculated on a quick liquidity indicator). It means that the higher debt ratio, the worse the quick liquidity indicator. Similarly strong, contrary relationship between debt ratio and profitability of the equity was visible. But there was no identified relationship between the debt ratio and the DRI and DCF indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 2. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 3. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 4. Osbert-Pociccha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 5. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 6. Ostaszewski J., Cicirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005.
 7. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Wersty B., Podstawy analizy zarządzania kapitałem w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo A E, Wrocław 1993.
 9. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. www.rsg.pl (pobrano 28.01.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5993
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu