BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Hubert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Otwarcie MŚP a integracja nadsystemu : próba definiowania pola naukowego
Opening SME and the Integration of the Supersystem : an Attempt at Defining the Scientific Field
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 108-115, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań, Prace naukowo-badawcze, Testowanie hipotez, Podejście systemowe
Small business, Research results, Scientific-research work, Hypothesis testing, System-based approach
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem pracy były MŚP, czyli systemy przedsiębiorstw jednoosobowych i mikro oraz małych wielkością, niezależnie od statusu i cezury prawnej/ekonomicznej, tworzone samoistnie przez starających się o status przedsiębiorcy. Staną się one trwałym składnikiem nadsystemu społeczno-gospodarczego (faza dojrzałego bytu) lub też zanikną (faza niebytu), po opuszczeniu przejścia międzyfazowego w sferze realnej. Pozostawanie w przejściu międzyfazowym jest ze swej istoty niekorzystne, zatem chodzi o jak najsprawniejsze opuszczenie go. Wejście w fazę dojrzałości gwarantuje wyższe prawdopodobieństwo długowieczności, także z korzyścią dla nadsystemu. Z kolei zanik zmniejsza nakłady niedoszłego przedsiębiorcy i udostępnia innym podmiotom energię MŚP in spe. Autor podjął próbuję zdefiniowania pola naukowego w przedmiocie relacji między poziomem integracji nadsystemu a sprawnością opuszczenia przez MŚP przejścia międzyfazowego. Autor zastosował podejście systemowe i metajęzyk oraz metodę prognostyczną z wykorzystaniem wnioskowania dedukcyjnego. (fragment tekstu)

Economic supersystems tend to increase their level of integration, thereby reducing diversity, variety and operational freedom of their elements, including SME. Identification of the scientific field leads to the hypothesis that is necessary to keep supersystem integration, with regard to SME, at the lowest possible level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashby W.R., Variety, constraints and the law of requisite variety, [w:] W. Buckley (red.), Modern Systems Research for the Behavioral Scientists, Aldine Publishing Company, Chicago 1968.
 2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 3. Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, KiW, Warszawa 1984.
 4. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 5. Jarmołowicz W., Ratajczak M. (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, AE, Poznań 2008.
 6. Kröger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.
 7. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, AE, Poznań 2008.
 8. Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 9. Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
 10. Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Słownik wyrazów obcych, wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 12. Stigler G.J., The Citizen and the State, The University of Chicago Press, Chicago 1975.
 13. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 15. Tempczyk M., Świat harmonii i chaosu, PIW, Warszawa 1995.
 16. Witczak H., Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu