BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Pozycja konkurencyjna gmin w oparciu o udział dochodów budżetowych we wpływach w podatku dochodowym
The Competitive Position of Communes Based on the Budget Income within the Returns of the Income Tax
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 299-305, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Dochody budżetowe, Dochody gminy, Polityka gospodarcza gminy, Zarządzanie gminą
Budget revenue, Local revenues, Economic policy district, District management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-praktyczny. Jego celem jest wskazanie znaczenia i sposobu wykorzystania informacji o wielkościach podatku dochodowego od osób fizycznych generowanych na terenie gminy na potrzeby oceny ich pozycji konkurencyjnej.

The article is theoretical-practical in character. The issue of creating the competitive position by a commune has been presented as well as the differentiation of the returns into the communal budget from the participation in the income taxes, subject to the enterprise tax form and the location of the activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Naukowe SERiA, t. X, z. 2, 2008.
  2. Bury P., Polityka finansowa samorządu jako narzędzie konkurencji jednostek terytorialnych, [w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 821, AE, Wrocław 1999, s. 228.
  3. Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami w gminach, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGGW, Warszawa 2006, s. 183.
  4. Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, KiK, Warszawa 2000.
  5. Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGGW, Warszawa 2006.
  6. Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin. Instrumenty monitorowania sytuacji społeczno-ekonomicznej i realizacji strategii (materiały niepublikowane), Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu