BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Realizacja funkcji fiskalnej podatków pośrednich
The Implementation of Fiscal Function of Indirect Taxes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 306-315, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Podatki, System podatkowy, Podatki pośrednie, Podatki bezpośrednie
Taxes, Tax system, Indirect taxation, Direct tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano rolę podatków pośrednich w kontekście realizacji ich podstawowej funkcji tzn. funkcji fiskalnej. Omówiono znaczenie fiskalne podatków pośrednich dla budżetu państwa.

In this article, the author focuses on indirect taxes in terms of the implementation of fiscal function. For this purpose there were discussed the importance of fiscal functions, features, advantages and disadvantages of indirect taxes. Moreover, there were put forward the realized tax revenue to the central budget for the period 2003-2007. In conclusion, it was found that the optimal proportion between direct and indirect taxes to impose the tax burden can further promote the stable development of economy of the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Andel N., Haller H., Handbuch der Finanzwissenschaft, J.C.B. Mohr, Tübingen 1980.
 2. Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, KiK, Warszawa 2000.
 3. Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W., Prawo finansowe, wyd. II, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 4. Easterly W., Rebelo S., Fiscal policy and economic growth. An empirical investigation, NBER, Working Paper 4499, Cambridge, October 1993.
 5. Etel L., System podatkowy, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, t. 2, red. E. Ruśkowski, KiK, Warszawa 2000.
 6. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa 1992.
 7. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 8. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1988.
 9. Komar A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1995.
 10. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 11. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. 3, KiK, Warszawa 2001.
 12. McKenzie R.B., Macroeconomics, HMC, Boston 1986.
 13. Musgrave R., Krzyżaniak M., The shifting of the sorporation income tax, Baltimore 1963.
 14. Neumark F., Vom Wessen der Besteuerung. Beiträge zur Finanzwissenschaft und zur Geldtheorie, Göttingen 1953.
 15. Roskamp T., The distribution of tax burden in a rapidly growning economy, „National Tax Journal" 1963, no. 16.
 16. Sobiech J., Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. VI: Opodatkowanie, red. E. Czerwińska i in., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 17. Sokołowski J., Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze, Skrypty AE we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DzU nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
 19. Wittmann W., Einführung in die Finanzwissenschaft, Stuttgart 1975.
 20. Wójtowicz W, Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w:] Prawo podatkowe, red. W. Wójtowicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu