BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Budżet zadaniowy jako instrument formalizacji procesu zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym
Activity-Based Budgeting as an Instrument for Formalizing Risk Management Processes in the Public Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 339-348, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Słowa kluczowe
Budżet zadaniowy, Finanse publiczne, Zarządzanie ryzykiem
Task budget, Public finance, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Początki budżetu zadaniowego w Polsce sięgają 1994 roku. Prekursorami w tym zakresie w skali Polski byli skarbnicy miast: Krakowa, Lublina, Szczecina i Poznania. Od tego czasu budżet zadaniowy w gminach przeszedł wiele zmian. Wprowadzenie budżetowania zadaniowego w sektorze publicznym, poparte odpowiednimi narzędziami technologii informacyjnej odegra kluczową rolę w zarządzaniu ryzykiem. Jest to możliwe dzięki integracji planowania budżetowego, księgowości, systemu pomiaru wykonania zadań i kontroli w jeden spójny system.

Introduction of activity-based budgeting in the public sector, backed up by appropriate information technology tools, will play a key role in facilitating risk management processes. This is made possible owing to integration of budget-planning, accounting, and task achievement measurement and control systems into one coherent structure. The aim of risk management is to increase the probability of achieving goals. Local government entities that do not run activity-based budgets, do not comply with the standards in this respect. Without specified goals and tasks, measurable indicators of responsibility centres, and the resources necessary in order to achieve the goals set (both material and personal), task monitoring cannot be performed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżet jako narządzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągnąć cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów, red. Krzysztof Pakoński, Municipium, Warszawa 2000.
  2. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
  3. Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difm, Warszawa 2007.
  4. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
  5. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2005.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001 nr 142, poz. 1591).
  7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 1998 nr 91, poz. 578).
  8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (DzU 1998 nr 91, poz. 576).
  9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU 2005 nr 249, poz. 2104).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu