BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Skotnicka-Zasadzień Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ocena czynników jakości usług w administracji samorządowej
The Assessment of Services Quality Factors in the Local Government Administration
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 6, s. 32-36, rys., tabl.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Administracja samorządowa, Jakość usług, Obsługa klienta
Public sector, Self-government administration, Quality of services, Customer service
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę czynnikową jakości usług świadczonych przez Urzędy Miejskie w województwie Śląskim. Za pomocą tej analizy dokonano identyfikacji czynników ukrytych w zbiorze zmiennych. Analiza poszczególnych zmiennych pozwoliła przedstawić występujące mankamenty w badanych urzędach, które należy poprawić. Zastosowanie analizy pozwoliło ocenić przydatność metody Servqual do badań administracji samorządowej. Jej zastosowanie pozwoliło dokonać najlepszego podziału czynników z punktu widzenia usługi samorządowej. (abstrakt oryginalny)

There is a factor analysis of service quality provided by town councils in Silesian voivodeship presented in this paper. The factor analysis was used to identify factors hidden in the set of variables. The analysis of the variables permitted to identify problems that should be corrected by city authorities. The analysis allowed to evaluate the usefulness of the Servqual method in local government administration. The results of the research have allowed to select the best factors from the local government service point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 903.
  2. J.A. Fitzsimmons, M.J. Fitzsimmons, Service Management. Operations, Strategy and Information Technology, Irwin-McGraw-Hill, 1998.
  3. E. Gantar, M. Walesiak, Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. AE, Wrocław 2004, s. 197.
  4. L. Hochman, Magnetic Appeal, "Personal Today" 2005, No. 9.
  5. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług administracji samorządowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu