BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Kamila (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Formy i zasady wypłat emerytur kapitałowych - uwagi do rządowego projektu ustawy
Forms and Principles of Funded Pensions Payouts - a Few Comments to the Proposal of the Government Bill
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 447-454, tab.
Słowa kluczowe
Emerytury, Świadczenia emerytalne, Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Projekty ustaw, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pensions, Pension benefits, Pension funds, Open-ended investment companies, Legislation drafts, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o emeryturach kapitałowych oraz identyfikacja potencjalnych problemów, które mogą powstać w razie uchwalenia ww. ustawy w proponowanym kształcie. (fragment tekstu)

The article aims at analysing the solutions included in a bill on funded pensions and to identify the potential problems it carries out. The analysis of the detailed proposal included in the government bill on funded pensions allows to formulate certain remarks, in the sphere of the adopted conception as well as the conformity of the proposed regulations to the adopted assumptions. The main of them concern: limited entitlement to programmed withdrawal, necessity of meeting of financial conditions to obtain funded pension, exposure the programmed withdrawals beneficiaries to greater investment risk, passing the majority of tasks of annuity companies to public institution (ZUS) with no guarantee of refinancing administrative costs and proper preparation for the payout phase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawska K., Ewolucja koncepcji wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, Wyd. UMK, Toruń 2008.
  2. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003, s.37.
  3. Góra M., Uzasadnienie do projektu ustawy o emeryturach kapitałowych, Druk nr 743, s. 9.
  4. Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne-teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005, s.243.
  5. Wiktorow A., Emerytury w nowym systemie a renty rodzinne i emerytury małżeńskie, "Rzeczpospolita" z dnia 22 września 2008 r.
  6. Żukowski M., Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997, s. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu