BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowska Beata (Uniwersytet Gdański), Wycinka Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wykorzystanie metod analizy przeżycia do konstrukcji ubezpieczenia stypendialnego
Application of Survival Analysis for Construction of Scholarship Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 463-472, tab.bibl. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt edukacyjny, Ryzyko w ubezpieczeniach, Studenci, Analiza historii zdarzeń życiowych, Prawdopodobieństwo, Badania naukowe
Educational loan, Insurance risk, Students, Life events histories analysis, Probability, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest propozycja wykorzystania metod analizy przeżycia do oceny ryzyka w ubezpieczeniu stypendialnym dla studentów Wydziału Zarządzania UG, którzy w zamian za jednorazową składkę opłacaną przed rozpoczęciem edukacji mieliby gwarancje opłacenia czesnego za studia na początku każdego nowego semestru studiów. Przyjęto założenie, że w przypadku powtarzania semestru student będzie ponosił dodatkowe koszty samodzielne. W przypadku przerwania studiów nie następuje zwrot wpłaconego kapitału. (fragment tekstu)

Each year a number of students have to disrupt their academic career due to lack of progress in academic performance. On the basis of observations made on the students of the Faculty of Management, University of Gdansk, extra-mural students are mostly endangered by the risk of relegation. The highest risk occurs during the first semester of studies and constantly declines in further semesters. For the first three semesters we have identified several risk factors, such as: gender, age, home to school distance, previous academic career. All these variables are known at the beginning of studies. The paper includes a proposal of replacing the system of semester fees by the one-time fee calculated as the actuarial present value of temporary life annuity-due. For estimating probabilities of relegation during semesters we used a logistic regression model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A., Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa 2006, s. 80-82.
  2. Bowers N., Acturial Mathematics, The Society of Actuaries, Illinois 1997, s. 144.
  3. Christensen R., Log-linear Models and Logistic Regression, Springer, New York 1997.
  4. Collet D., Modelling Survival Data in Medical Reserach, Chapman&Hall, London 1996, s.17.
  5. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., Analiza historii zdarzeń.
  6. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa 2005.
  7. Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, red. S. Ostasiewicz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  8. Gruszczyński M., Modele I prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu