BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiak Michał P. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Jeszcze o ogólnych warunkach ubezpieczenia : uwagi polemiczne de lege lata
Once More on Standard Contract Terms in Insurance : Polemic Remarks De Lege Lata
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 413-422
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Regulacje prawne, Prawo ubezpieczeniowe
Insurances, Legal regulations, Insurance law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustaw - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadził wiele istotnych modyfikacji w zakresie normatywnej regulacji o.w.u. (ogólnych warunków ubezpieczenia). Dotknęły one głównie "jądro" tej instytucji sprzed nowelizacji, a więc art. 812 k.c., choć nie tylko. Ustawodawca dokonał też wiele integracji, m.in. w zakresie doręczania o.w.u. Przyjąć więc można, że od ponad roku mamy do czynienia z zupełnie nowym standardem legislacyjnym odnośnie do o.w.u. Nieuchronne jest pytanie, czy standard ten przekłada się na jakość zarówno samego prawa, jak i świadczonych przez ubezpieczycieli usług. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polemicznych uwag co do wybranych aspektów wskazanego problemu. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to evaluate the 2007 insurance law reform in scope of regulations concerning standard contract terms (o.w.u.). Firstly, the author concentrates on the problem of standard contract terms delivery by insurers to their clients. Secondly, the problem of transposition of provisions concerning the compulsory content of standard contract terms from the Civil Code to Insurance Activity Act is presented. Thirdly, the author challenges the compulsory content of standard contract terms in scope of drawing up such terms and contemporary status of the regulations in the aforesaid range is mentioned. Finally, the author draws up general conclusions and presents the view that standard contract terms ought to be considered by the Polish legislator as a means of achieving overall market standardization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Byczko S., Wybrane zagadnienia ochrony konsumentów w umowie ubezpieczenia, w: M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Europeizacja prawa prywatnego, t. 1, Warszawa, 2008, s. 127.
 2. Choróściski A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 162-163.
 3. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu. Wyd. 9, Warszawa 2004, s.159-161.
 4. Daszewski A., Dąbrowska A., Kiziewicz E., Więcko M., Wybrane przepisy nowelizacji do kodeksu cywilnego - próba interpretacji, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, nr 2, zeszyt 3.
 5. Kowalewski E., Obowiązek doręczania ubezpieczającemu ogólnych warunków ubezpieczenia w świetle nowego stanu prawnego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2007, nr 7/8.
 6. Kowalewski E., Obowiązek doręczania ubezpieczającemu ogólnych warunków ubezpieczenia w świetle nowego stanu prawnego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2007, nr 7/8, s.16-17.
 7. Krajewski M., Umowa ubezpieczenia art. 805-834 k.c. Komentarz, Warszawa 2004, s. 108.
 8. Łopuski J., Europeizacja prawa dotyczącego umowy ubezpieczenia, Zeszyty Prawnicze Wydziału Prawa UKSW, 2004, nr 4.2, s. 13.
 9. Łopuski J., Uwagi na temat reformy cywilnego prawa ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 2007, nr 3, s.19.
 10. Łopuski J.., Europeizacja prawa dotyczącego umowy ubezpieczenia, Zeszyty Prawnicze Wydziału Prawa UKSW, 2004, nr 4,2 s. 13.
 11. Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa, 2007, s. 145.
 12. Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa, 2007, s. 149.
 13. Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Warszawa, 2007, s. 147.
 14. Przewalska K., Orlicki M., Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks cywilny po zmianach, Bydgoszcz-Warszawa-Poznań, 2004, s. 26.
 15. Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa, 2008, s. 51.
 16. Szczepańska-Bębenek M., Problematyka wzorców umownych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w: Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz-Poznań, 2005, s.92.
 17. Szczurowski T., Udostępnianie wzorca umowy w formie elektronicznej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005nr 7.
 18. Uwagi na temat reformy cywilnego prawa ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 2007, nr 3, s. 19.
 19. Wojno B., Stosowanie ogólnych warunków ubezpieczenia w obrocie ubezpieczeniowym w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego - wybrane zagadnienia, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 2, zeszyt 1.
 20. Wojno B., Stosowanie ogólnych warunków ubezpieczenia w obrocie ubezpieczeniowym w świetle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego-wybrane zagadnienia, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, nr 2, zeszyt 1, s.63.
 21. Wojno B., Stosowanie ogólnych warunków ubezpieczenia w obrocie ubezpieczeniowym w świetle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego - wybrane zagadnienia, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, nr 2, zeszyt 1, s. 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu