BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reichel Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Innowacyjność polskich regionów. Przemiany w latach 1999-2006
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 8, s. 177-191, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Województwo
Social economic development, Regional development, Regional innovation, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor podejmuje próbę oceny potencjału innowacyjnego regionów w Polsce w układzie dynamicznym, tj. w latach 1999-2006. Rok 1999 był pierwszym rokiem funkcjonowania „nowych” 16 województw, natomiast dane z 2006 r. były ostatnimi, jakie udało się uzyskać w momencie przystąpienia do badań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, 1999-2006.
  2. Kudłacz Т., Szymla Z., Reichel M., Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce, Badania statutowe AE w Krakowie, maszynopis, Kraków 2001.
  3. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. Reichel M., Potencjał innowacyjny Polski Południowo-Wschodniej w strukturach subregionalnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
  5. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, za lata 2000-2007.
  6. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
  8. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2000 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu