BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Grzegorz (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Risk-Cost of Capital Relation : How JEREMIE and Similar Funds Decrease Cost of Capital Rate for SME
Relacja między ryzykiem a kosztem kapitału : wpływ JEREMIE i podobnych funduszy na finansową sytuację MSP
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (25), 2009, nr 65, s. 187-198, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych
Słowa kluczowe
Koszt kapitału, Ryzyko, Kapitał własny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inicjatywa JEREMIE
Capital cost, Risk, Ownership capital, Small business, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Inicjatywa JEREMIE z finansowego punktu widzenia jest korzystna i poprawia funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw. Szczególnie korzystne są aspekty związane z dostarczaniem tym przedsiębiorstwom kapitału własnego (business angels, venture capital) oraz z teoretycznymi możliwościami związanymi ze zmniejszeniem ryzyka finansowego poprzez gwarancje udzielane przez instytucję ponadregionalną (czyli mniej wrażliwą na ewentualne typy ryzyka występujące w regionie, z którego pochodzą mikrofilmy korzystające z JEREMIE). (abstrakt oryginalny)

From financial perspective, the JEREMIE fund initiative is profitable and enhances the functioning of micro and small enterprises. Particularly profitable are aspects connected with providing these enterprises with equity capital (i.e. Business Angels, Venture Capital) as well as with the theoretical possibilities connected with reducing the financial risk by over regional institution guarantees (less vulnerable to potential risks occurring in the native region of the micro enterprises engaged in JEREMIE). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ang J.S., Small business uniqueness and the theory of financial management, “Journal of Small Business Finance” 1991 no 1(1).
  2. Meza D., The Borrower’s curse: optimism, “Finance and Entrepreneurship, Economic Journal” 1996 no 106(435).
  3. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Piotrowska M., Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pieniężnego w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 783, AE, Wrocław 1998.
  5. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
  6. Shapiro A.C., Balbier S.D., Modern corporate finance, Prentice Hall, Upper Saddle River 2000.
  7. Van der Wijst D., Financial structure in small business: theory, tests and applications, “Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems” 1989, vol. 320, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu