BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welc Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; WNP Expert Sp. z o.o.)
Tytuł
Regresja liniowa w szacowaniu fundamentalnych współczynników Beta na przykładzie spółek giełdowych z sektorów: budownictwa, informatyki oraz spożywczego
A Linear Regression in Estimating Fundamental Betas in the Case of the Stock Market Companies from Construction, it and Food Industries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (26), 2009, nr 76, s. 180-190, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zastosowanie matematyki w ekonomii
Słowa kluczowe
Współczynnik Beta, Regresja liniowa, Wycena przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe
Beta factor, Linear regression, Enterprise valuation, Stock market companies
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współczynnik Beta należy do podstawowych parametrów w większości wycen metodą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych. Zaprezentowano możliwość szacowania tego parametru przy wykorzystaniu prostej regresji liniowej na przykładzie spółek z trzech sektorów: budownictwa, informatyki oraz spożywczego. Oszacowane dla tych trzech sektorów regresje liniowe współczynników Beta wykazały zadowalający stopień dopasowania do danych rzeczywistych (choć w każdym przypadku zaistniał problem małej próby), ale również zgodne z teorią znaki parametrów strukturalnych. Narzędzie to pozwala zatem nie tylko na dokładniejsze szacowanie współczynników Beta (co ma szczególne znaczenie w przypadku wycen spółek niepublicznych), ale również na identyfikację zmiennych fundamentalnych wykazujących najsilniejsze statystycznie związki z ryzykiem inwestycyjnym spółek. (abstrakt oryginalny)

Beta coefficient belongs to the basic parameters in most discounted cash flows valuations. The paper presents the possibility of estimating this parameter with the use of a simple linear regression in the case of the companies from three industries: construction, IT and food. The linear regressions estimated for those three industries show satisfactory fit to empirical data (although there are problems brought about by small samples) as well as the structural parameters in accordance with the theory. Therefore this tool enables better estimation of appropriate Betas (what is important especially in the case of private companies' valuations) as well as the identification of the fundamentals with the strongest statistical linkage to the companies’ investment risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Damodaran A., Estimating Risk Parameters, Stern School of Business Working Papers, New York.
  2. Patterson K., An Introduction To Applied Econometrics: A Time Series Approach, PALGRAVE, New York 2000.
  3. Penman S.H., Financial Statement Analysis and Security Valuation, McGraw-Hill International, New York 2007.
  4. Pratt S.P., Cost of Capital. Estimation and Applications, John Wiley & Sons, Hoboken 2002.
  5. Rutterford J., Upton M., Kodwani D., Financial Strategy, John Wiley & Sons, Chichester 2006.
  6. Verninmen P. (red.), Corporate Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, Chichester 2005.
  7. Witmer J., The Cost of Equity in Canada: An International Comparison, Bank of Canada Working Paper 2008-21, Ottawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu