BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pekasiewicz Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ilorazowe testy sekwencyjne dla frakcji dla prób nieprostych
Sequential Probability Ratio Tests of Fraction for Nonsimple Samples
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2002, t. 162, s. 89-98, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications
Słowa kluczowe
Test sekwencyjny, Testy statystyczne, Dobór próby badawczej
Sequential test, Statistical tests, Selection of test methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ilorazowe testy sekwencyjne mogą służyć do weryfikacji hipotez statystycznych nie tylko wtedy, gdy elementy do próby losowane są sekwencyjnie w sposób niezależny, ale również w przypadku, gdy próba pobierana jest według innych schematów losowania. W pracy rozważany jest ilorazowy test sekwencyjny dla frakcji. Rozpatrywane są następujące schematy losowania próby: indywidualne losowanie zależne i warstwowe oraz losowanie zespołowe dwustopniowe. Dla wymienionych schematów losowania próby wyznaczone zostały postaci statystyk testu sekwencyjnego dla frakcji. (abstrakt oryginalny)

Sequential probability ratio tests may be used to verify statistical hypotheses not only when sample is drawn sequentially independently but also when the sampling is performed according to other patterns. In the paper a sequential probability ratio test for fraction is considered. The following sampling patterns are considered: individual dependent and layer sampling and aggregate two stage sampling. For these sampling patterns the samples were determined in the form of the statistics of the sequential test for fraction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Marek T., Noworol Cz. (1987), Analiza sekwencyjna w badaniach empirycznych, PWN, Warszawa.
  2. Pekasiewicz D., Pruska K. (1996), The Application of the Sequential Probability Ratio Test to Detection of Differences Between the Bernoulli Population and Its Small Area, Proceedings of the Conference MSA'96, Łódź, 137-146.
  3. Pekasiewicz D. (1999), Ilorazowe testy sekwencyjne i ich zastosowanie w statystyce małych obszarów. Opracowanie w ramach projektu KBN nr 1 H02B 00912 pt. Zastosowanie metod klasycznych i sekwencyjnych w statystyce małych obszarów, maszynopis, Łódź.
  4. Silvey S. D. (1978), Wnioskowanie statystyczne, PWN, Warszawa.
  5. Zasępa R. (1972), Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/6679
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu