BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poprawska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Borda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wypalenie zawodowe jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniach osobowych
Professional Burnout as a Factor of Risk in Personal Insurance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 536-543, tab.
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Ubezpieczenia osobowe, Ryzyko w ubezpieczeniach
Professional burnout, Employees in enterprise, Personal lines insurance, Insurance risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi, na przykładzie wypalenia zawodowego, na występowanie nowych uwarunkowań wpływających na wielkość ryzyka w ubezpieczeniach osobowych oraz potrzebę odpowiedniego dopasowania procesu underwritingu do obecnych tendencji. (fragment tekstu)

Civilization transformations appearing in contemporary societies have caused a lot of effects resulting from the change of a lifestyle, the model of a family, exposure to long-term stress in connection with work. These effects, mainly of social-cultural, psychological and medical character, are gaining more and more significance. Profession burnout has influence on the work output, number of mistakes, motivation to work and is connected with higher absenteeism and staff turnover, deterioration of relations of a workers with their families and friends, finally with alcoholism, drug dependence, suicides. It is also a factor influencing the insurance risk, in particular in personal insurance. The purpose of this study is to pay attention, on the example of professional burnout, to new conditioning influencing the size of risk in personal insurances and the need of updating the traditional approach to identification and assessment of the insurance risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aouili B., Haj Bakari B., Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, dostępne na: http://www.psychologia.net.pl
 2. Bilska E., Jak feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego, "Niebieska Linia" 2004, nr 4.
 3. Black K., Skipper H., D., Life & health insurance, I Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000, s. 645-656.
 4. Fengler J., Pomaganie męczy, wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s.87.
 5. Freudenberger H.J., Staff burnout, "J. Social. Issues" 1974, Vol. 30, s. 159.
 6. Pasikowski T., Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, w: Wypalenie zawodowe, red. H. Sęk, WN PWN, Warszawa 2000, s. 135.
 7. Pyżalski J., Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych, "Medycyna Pracy" 2002, nr 53, s. 495-499.
 8. Siemiński M., Nitka-Siemińska A., Nyka W., M, Zespół wypalenia, "Via Medica", Forum Medycyny Rodzinnej, 2007, t. 1, nr 1, s. 45-49, dostępne na stronie www.fmr.viamedica.pl.
 9. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Poltext, Warszawa 2003, s. 209.
 10. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Poltext, Warszawa 2003, s.438-443.
 11. Trwanie życia w 2006 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2007, S.25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu