BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niżnik Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Sordyl Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń)
Assumptions of Private Health Care Insurances in Poland and Conditions of Their Implementation (According to the Draft of the Polish Insurance Chamber)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 510-517
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia zdrowotne, Ubezpieczenia prywatne, Reforma służby zdrowia, Regulacje prawne
Health care insurance, Private insurance, Health care reform, Legal regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polska Izba Ubezpieczeń
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie koncepcji, przygotowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), zakładającej włączenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w organizację i finansowanie systemu zdrowia, z jednoczesnym wskazaniem uwarunkowań niezbędnych dla wdrożenia proponowanych rozwiązań. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych opracowaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). W części drugiej dokonano analizy uwarunkowań wdrożenia systemu, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych. (fragment tekstu)

The principal consideration of the paper is to assess a new concept of private hi insurances elaborated by the Polish Insurance Chamber. The reform of health care system based on the introduction of supplementary and complementary insurances and on the s solidarity principle assuming division of insurance premium only by age and gender, implementation of this model may stabilize the system and raise efficiency of health resources. It may also cause negative phenomena such as anti-selection of risk and an increase in public spending. Introduction of the health care reform is extremely sensitive in terms political will, as well as competitive interests of individuals and parties. The reformed system should also correspond with the Constitution Act. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Propozycja rozwiązań PIU, Warszawa, luty 2008, s.8-50.
  2. Czas na prywatyzację ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia. Diagnoza społeczna 2007, s.1-2.
  3. Diagnoza społeczna 2007. Warunki jakość życia Polaków, red.J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007, s.100-106.
  4. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2001, s.38.
  5. Jończyk J., System opieki zdrowotnej w Polsce - dylematy prawne, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 2006, nr 7, s. 2.
  6. Sordyl G., Niżnik J., Ubezpieczenia równoległe. Analiza projektu reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD, w: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sułkowska, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2007, s. 221-231.
  7. www.infor.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu