BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarczyk Teresa H. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem finansowym na przykładzie ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym
Connections between Insurance and Financial Market on the Example of Investment Life Insurances
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 589-596
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Rynki finansowe, Rynek usług finansowych, Banki, Ubezpieczenia na życie, Fundusze inwestycyjne, Polisy ubezpieczeniowe
Insurance market, Financial markets, Financial services market, Banks, Life insurance, Investment funds, Insurance policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest przedstawienie relacji, jakie zachodzą pomiędzy ubezpieczycielami, bankami oraz towarzystwami funduszy inwestycyjnych na tle takich produktów, jak: polisolokaty, polisy strukturyzowane oraz polisy inwestycyjne. (…) Podrozdział 2 artykułu ma charakter teoretycznego wprowadzenia – pokazano tutaj odrębność oraz cechy wspólne rynku ubezpieczeniowego i rynku finansowego. W podrozdziale 3 zaprezentowano mechanizmy powiązań omawianych rynków na przykładzie ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym. Ubezpieczyciele oferujący te ubezpieczenia wkraczają na obszar działalności innych usługodawców finansowych. W podrozdziale 4 w syntetyczny sposób oceniono ogólne kierunki rozwoju ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym w Polsce w latach 2004-2007. (fragment tekstu)

This paper contains indications of concatenation between banking market, insurance market and investment funds market on the example of cash value insurance plans. Offering such a product necessicates cooperation between insurers, banks and investment fund management companies. On the other hand, it is a sign of competition between those institutions. There are three parts of this paper. The first one is a kind of theoretical introduction which contains the main common features and differences between insurance and financial markets. The second part is a presentation of connections between both markets with the examples of such products as unit-linked, endowment and structured policies. The main directions of development of the cash value insurance plans in Poland have been analyzed in the third part of this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analizy Online, T. Publicewicz (www.analizy.pl).
  2. Czekaj J., Owsiak S., Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992, s. 13.
  3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, WN PWN, Warszawa 2005, s.15.
  4. Finansowe rynki kapitałowe, red. W. Milo, WN PWN, Warszawa 2000, s. 12.
  5. Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Integracja teorii finansów i ubezpieczeń - wprowadzenie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 952, Wrocław 2002, s. 30-31.
  6. Krzykowski M., Fornalik A., Wady i zalety struktur, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2008, nr 2, s.22.
  7. Stroiński E., Przejściowe zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych czy stabilizacja rynku?, "Forum Dyskusyjne Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych" 2004, z. 1, (www.knf.gov.pl).
  8. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, WN PPWN, Warszawa 2003, s. 37.
  9. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 1998, s. 73 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu