BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwicki Rafał (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku nieruchomości w Polsce
Insurance Companies on the Real Estate Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 648-656, rys., tab.
Słowa kluczowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Lokaty podmiotów ubezpieczeniowych, Rynek nieruchomości, Nieruchomości, Inwestycje w nieruchomości
Insurance company, Insurance entities deposits, Real estate market, Real estate, Investments in real estate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza portfeli lokat towarzystw ubezpieczeniowych poprzez pryzmat ich zaangażowania w inwestycje na rynku nieruchomości. Analizy będące przedmiotem niniejszego opracowania obejmują lata 2002-2007 i oparte zostały na zagregowanych danych publikowanych w Rocznikach ubezpieczeń i funduszy emerytalnych za ten właśnie okres. (fragment tekstu)

Insurance companies are one of the most important investors on the market. These companies form contracts with their clients and pay claims, so they must conduct proper asset management. The main goal of this paper is to examine the real estate assets of insurance companies from the year 2002 to 2007. The author took into consideration data from life and non-life sector. In the conclusion the author says that insurance companies are not interested in investing big amount of money in real estate market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości a rynek, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
  2. Ogrodnik H., Wybrane problemy prowadzenia działalności lokacyjnej przez zakłady ubezpieczeń w dobie integracji gospodarczej, w: Ubezpieczenia, red. S. Wieteska, publikacja ze Zjazdu Katedr Finansowych "Instytucje, instrumenty i strategie w dobie integracji gospodarczej", Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu