BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkarłat Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ryzyko inwestycyjne jako czynnik determinujący działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń
Investment Risk as a Factor Determining Investment Activity of Insurance Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 709-717, rys.
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Ryzyko w ubezpieczeniach, Ryzyko inwestycyjne, Pomiar ryzyka
Insurance activity, Insurance risk, Investment risk, Risk measures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rodzajów głównego ryzyka inwestycyjnego, na który narażony jest zakład ubezpieczeń, a które w istotny sposób determinuje strategie inwestycyjne, a tym samym strukturę portfela inwestycyjnego ubezpieczyciela. (fragment tekstu)

Insurers are in a risk business. In the process of providing insurance they assume various ids of actuarial and financial risks. The main financial risk is connected with investment :activity e.g.: systematic risk of assts, credit risk, liquidity risk, asset/liability risk. The aim of this article is to present the investment risk as one of the main factors which influence investment strategy of insurance companies. The author stresses that choosing financial instruments insurance companies must respect the regulatory constraints, assets security and finally maximizing the shareholder value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych, red. W. Ronka-Chmielowiec, AE Wrocław 1998.
 2. Bellando J.L., Assesing the financial health of insurance undertakings to protect the insured from the risks to which these firms are exposed: solvency rules, www.oecd.org.
 3. Grephin L.M, Kessler M., Wilimas Z., Smarter investing for insurers, McKinsey on Finance, Autumn 2003, s. 9.
 4. Guidance paper on investment risk management, International Association of Insurance Supervisors, Amman, October 2004, No. 9, s. 14 i dalsze.
 5. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania , WIG PRESS, Warszawa 1996, s.174.
 6. Insurance core principles and methodology, International Association of Insurance Supervisors, "Principles" 2003, Oktober, No. 1, s. 35.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2001, s. 73.
 8. Lament M., Bezpieczeństwo finansowe zakladu ubezpieczeń, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 3 i 4.
 9. Nakada P., Shah H., Koyluoglu U., Collingnon O., Balancing risk and capital, "Reactions", November 1999.
 10. Śliwiński A., Ryzyko ubezpieczeniowe - taryfy - budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2002.
 11. Solvency of Insurance undertakings, The Muller Group Report, Conference of Insurance Supervisory Services of the Member States of the European Union, kwiecień 1997.
 12. Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking from the perspective of prudential supervision, KPMG, Bruksela, maj 2002.
 13. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002, s.53.
 14. Thorburn C., On teh Mesurenement of solvency of Insurance Companies, Recent Development that will Alter Methods Aqdopted in Emerging Markets, World Bank Policy Research, Working Paper 3199, 2004, February, s. 10.
 15. Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, red. W. Ronka-Chmielowiec, Brantą, Bydgoszcz - Wrocław 2004, s. 170.
 16. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2000, s. 176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu