BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Treder Hanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kierunki zmian w relacjach sektora ubezpieczeń wobec pozostałych sektorów polskiego rynku finansowego
Directions of Changes in the Relations of the Insurance Sector towards Other Sectors of the Polish Financial Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 718-726, rys.
Słowa kluczowe
Sektor ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia, Sektor finansowy, Rynki finansowe
Insurance sector, Insurances, Financial sector, Financial markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ramach niniejszego opracowania przedstawione zostaną wybrane aspekty rozwoju rynku finansowego, ze szczególnym podkreśleniem zmian odnoszących się do wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi sektorami rynku finansowego. (fragment tekstu)

Financial market in Poland has been developing in certain conditions of the macroeconomic environment. Tendencies on the financial market were determined by the speed of development of the whole economy as well as by the internal trends concerning financial institutions. There is quite a significant change of market circumstances, the position of banks falls off. On such a background the insurance sector was the area of dynamic evolution. Insurance companies take challenges forcefully on a competitive market. They develop traditional insurance operations and also lead competitive activity in accordance with other financial institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Raport roczny NBP 2006 Warszawa 2006, www.nbp.gov.pl (7.05.2008 r.)
  2. Przegląd stabilności systemu finansowego w I półroczu 2007 r., red. A. Głogowski, M. Gołajewska, D. Tymoczko, NBP, Warszawa 2007, s. 50, www.nbp.gov.pl (12.05.2008 г.).
  3. Raport roczny NBP 2006, Warszawa 2007, www.nbp.gov.pl (7.05.2008 r.).
  4. Raport z analizy półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, sporządzonych według stanu na dzień 31 grudnia 2007 г., www.knf.gov.pl (10.05.2008 г.).
  5. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 r., red. J. Osiński, D. Tymoczko, NBP, Warszawa 2005, www.nbp.gov.pl (5.05.2008).
  6. Sektor finansowy w Polsce, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002, r. 4. wyd. II, WN PWN, Warszawa 2002, r. 1,3, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu