BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie małych i średnich firm w języku zasobów
The Strategies of Small and Average-Sized Companies in Accordance with Resources
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 149-155, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Zasoby przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Small business, Corporation strategies, Enterprise resources, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono poglądy, które są częścią autorskiej koncepcji współczesnego rozumienia planowania i zarządzania strategicznego, według której strategia to długofalowy plan tworzenia warunków do wykorzystania okazji. Przytoczono badania empiryczne dotyczące wykorzystania okazji i niwelowania skutków zagrożeń. Przedstawiono w graficznym skrócie istotę strategii firmy wyrażonej w języku zasobów relacyjnych uprzywilejowanych niesformalizowanych oraz strategię firmy jako strategię wiedzy.(fragment tekstu)

The article presents the concept of strategy formulation in accordance with resources in small enterprises. This strategy focuses on occasion usage. Presented results of research show that in the case of small and average-sized companies clue strategies in accordance with resources are both the strategies of creation and usage non-formalized relational resources and the strategies of creation and usage knowledge. Additionally, the results of research concerning the kinds of resources enabling threats' avoidance were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 2. Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 3. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2004.
 4. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001.
 5. Grant R., The resourced-based theory of competitive advantage, "California Management Review", Spring 1991.
 6. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 7. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 8. Krupski R., Operacjonalizacja strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym otoczeniu, [w:] K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 81, AE, Poznań 2006a.
 9. Krupski R., Formułowanie strategii w ujęciu szkoły zasobowej, "Współczesne Zarządzanie" 2006b, nr 2.
 10. Krupski R., Badania nad oryginalnością zasobów przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1141, AE, Wrocław 2006c.
 11. Lichtarski J., Czy istnieje teoria małego przedsiębiorstwa?, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2005.
 12. Nogalski B., Rybicki J., Budowanie przewagi konkurencyjnej na zasobach przedsiębiorstwa, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2006.
 13. Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.
 14. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjne, PWE, Warszawa 2007.
 15. Romanowska M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, WWSZiP, Wałbrzych 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu