BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartniczak Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ptak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowanie ochrony środowiska ze środków funduszy celowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
The Role of Earmarked Funds in Financing Environmental Protection in Selected Central and Eastern European Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony środowiska, Fundusze celowe, Fundusze ekologiczne
Environmental protection financing, Target funds, Ecological funds
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia celowych funduszy ekologicznych działających w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusze te odgrywają istotną rolę w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Wśród przychodów funduszy znajdują się przychody z opłat i kar ekologicznych, wpływy ze zwrotu pożyczek, wpływy z operacji finansowych, dotacje budżetowe i środki z ekokonwersji. Fundusze wykorzystują zgromadzone w ten sposób środki do udzielania pomocy finansowej (zwykle na preferencyjnych warunkach) dla samorządów i przedsiębiorstw podejmujących działania korzystne z punktu widzenia polityki ochrony środowiska. Fundusze celowe pełnią także funkcję instytucji pośredniczących w procesie wdrażania Funduszu Spójności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present earmarked environmental funds operating in selected Central and Eastern European countries and to discuss the key issues associated with their design. Those funds are important mechanisms for financing environmental protection investments. Revenues of environmental funds in Central and Eastern European countries consist of: environmental charges and fines, loan repayments, banking operations, central budget transfers, international financial institution grants and debt-for-nature-swaps. Funds use these revenues to provide financial assistance to the private or public sector, usually on favorable terms, for investments and other projects to achieve environmental objectives. Environmental funds often perform as the implementing agencies for the environmental projects funded by the Cohesion Fund. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2007 Annual Report, Latvian Environmental Investment Fund, Ryga 2008.
 2. Annual Report 2005, The State Environmental Fund of the Czech Republic, Praga 2006.
 3. Annual Report 2006, The State Environmental Fund of the Czech Republic, Praga 2007.
 4. Annual Report 2007, The State Environmental Fund of the Czech Republic, Praga 2008.
 5. Articles of Association, Environmental Investments Centre, http://www.kik. ee/?op=body&id=98.
 6. Bruch C., Mrema E. (red.), Manual on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreements, United Nations Environment Programme, Nairobi 2006.
 7. Czaja S., Pomoc publiczna w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, [w:] T. Borys (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w kontekście standardów Unii Europejskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 8. Danuletiu D., Teiusan S., A Survey of the Romanian Environmental Fund, Munich Personal RePEc Archive, http://rnpra.ub.uni-muenchcn.de/5983/l/MPRA_papcr 5983.pdf.
 9. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beek, Warszawa 2002.
 10. Financing of Environmental Projects in Estonia, http://www.rec.org/REC/Programs/REAP/REAPl9/ PDF/visit prague eefinancing.pdf.
 11. Francis P., Klarer J., Petkova N., Sourcebook on Environmental Funds in Economies in Transition, OECD, Paris 1999.
 12. History of the Fund, Latvian Environmental Investment Fund, http://www.lvif.gov.lv/7object id=459.
 13. Lithuanian Environmental Investment Fund, http://www.laaif.lt/index.php7-1756180082.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (z 22 czerwca 2007 r.), Warszawa 2007.
 16. Speck S., Andersen M., Nielsen H., Ryclund A., Smith C., The Use of Economic Instruments in Nordic and Baltic Environmental Policy 200J-2005, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006.
 17. Speck S., McNicholas J., Markovic M. (red.), Environmental Funds in the Candidate Countries, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre 2001.
 18. Szolno-Koguc J., Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, UMCS, Lublin 2007.
 19. The National Trust EcoFund, http://www.ccofund-bg.org/NDEF/indcx.php7pageidH&lng=en.
 20. Woźniak B., Fundusze celowe, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 21. Yearbook 2006, Environmental Investments Centre, Tallinn 2007.
 22. Yearbook 2007, Environmental Investments Centre, Tallinn 2008.
 23. Zajc N., Slovenian Environmental Fund, http://www.mokkka.hu/mokka/publications/cpCernila.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu