BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waldziński Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Etos integracji europejskiej i duch kapitalizmu w aspekcie globalnego kryzysu gospodarczego
The Ethos of the European Integration and the Spirit of Capitalism in the Aspect of the Global Economic Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (4), 2009, nr 77, s. 11-25, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Kapitalizm, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Kryzys gospodarczy
Capitalism, Economic and political integration of Europe, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem etosu integracji europejskiej i ducha kapitalizmu, czyli podstawowych wartości tworzących kulturę i cywilizację współczesnej Europy. Wartości te rozprzestrzeniły się w czasie historycznym, także poza „stary kontynent”, stanowiąc aksjologiczny fundament dla rozwoju gospodarki rynkowej najpierw w USA, a następnie na całym świecie. Jedną z najważniejszych przesłanek globalnego kryzysu gospodarczego jest załamanie się tych wartości, a wyjście z kryzysu jest uzależnione przede wszystkim od ich rekonstrukcji. Odbudowa etosu w sferze politycznej oraz ducha kapitalizmu w sferze ekonomicznej to warunek wyjścia z kryzysu. Celem artykułu jest refleksja nad związkiem między etosem a duchem kapitalizmu w kontekście przyszłości Unii Europejskiej. W artykule zaproponowano też narrację dyskursywną jako jedyny sposób przeprowadzenia takiej refleksji. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of the European integration and the spirit of capitalism, i.e. the basic values creating the culture and the civilization of modern Europe. In the historical time, those values spread also outside "the old continent", constituting the axilogical foundation for the development of the market economy, first in the USA, and then all over the world. One of the most important circumstances of the global economic crisis is a collapse of those values, and getting out of the crisis depends primarily on their reconstruction. Thus, the reconstruction of the ethos in the political sphere as well as the spirit of capitalism in the economic sphere is a condition of getting out of the crisis. The aim of the article is a reflection on the connection between the ethos and the spirit of capitalism in the context of the European Union. Discursive narration is also proposed in the article as the only way to carry out such a reflection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 2. Bednarski F.W., Teologia kultury, Wydawnictwo „M", Kraków 2000.
 3. Calzoni G., Współczesne wyzwania wobec polityki społecznej, [w:] Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 21, UE, Wrocław 2008.
 4. Chiapello E., Fairclough N., Nowa ideologia zarządzania. Podejście transdyscyplinarne krytycznej analizy dyskursu i nowej socjologii kapitalizmu, [w:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2008.
 5. Derkse W., Religion & Sustainable Development. A Concise Reviev from a Christian Perspective, Rad-boud University, Nijmegen 2007.
 6. Dylus A., Wspólnota wartości czy interesów? Aksjologiczne podstawy integracji europejskiej, [w:] Potrzeba wartości, „Sympozja" nr 65, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.
 7. Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 8. Inglehart R., Welzel C., How development leads to democracy. What we know about modernization, "Foreign Affairs", March/April 2009.
 9. Niżnik J., Integracja europejska w dyskursie politycznym, rozdz. 2, [w:] Współczesna Europa w procesie zmian, red. J. Polakowska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 10. Nowak E., Cern K.M., Ethos w życiu publicznym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 1986.
 12. Waldziński D., Smutne skutki zaklinania ekonomii, „Nowe Sprawy Polityczne" 2009, nr 1(38).
 13. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 14. Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, AE, Wrocław 2006.
 15. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin 1994.
 16. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologu rozumującej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 17. Zieliński W., Status etyki w kulturze ponowoczesnej. Analiza propozycji Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu