BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybulski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany konkurencyjności państw Unii Europejskiej wobec innych krajów w okresie 1999-2009 : ze szczególnym ujęciem czynników społecznych
Changes in Competitiveness of EU States Towards Other Countries between 1999 and 2009 : with a Special Compliance of Social Factors)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (4), 2009, nr 77, s. 34-49, bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Miary konkurencyjności gospodarki
Economy competitiveness, International competitiveness, Economic competitiveness measure
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu zostaje potwierdzona teza o trwającym procesie powolnej utraty konkurencyjności Unii Europejskiej jako całości oraz większości jej państw członkowskich w stosunku do największych gospodarek świata. Wzrost konkurencyjności był zasadniczym celem strategii lizbońskiej z 2000 r. oraz wszystkich wspólnotowych programów działań gospodarczych. World Competitiveness Yearbook, opracowywany corocznie przez IMD z Lozanny, stanowi podstawę dokonanych przeliczeń dla grup państw świata wykazujących m.in. rosnące rozwarstwienie między Północą i Południem UE. Szczególne znaczenie nadano czynnikowi ludzkiemu, wpływającemu w istotny sposób na poziom konkurencyjności społeczeństw. (abstrakt oryginalny)

The study includes a verification of the thesis concerning the lasting process of slow loss of competitiveness by EU as a whole and by most of its member states in relation to the biggest world's economies. The increase in competitiveness was a primary aim of the Lisbon Strategy in 2000 and of all communities' programmes and economic actions. World competitiveness yearbook prepared yearly by IMD from Lausanne makes a base of counts accomplished for the groups of states, indicating, among others, the growing stratification between north and south of the EU. Particular significance was given to the human factor, in the significant way influencing the level of societies' competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cybulski L., Edukacja a konkurencyjność regionów, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
  2. Garelli S., Przypowieść o dwóch gospodarkach, „Puls Biznesu" 1998, nr 19, dodatek „Menedżer Doskonały".
  3. IMD World Competitiveness Yearbook 2008, IMD, Lausanne 2008.
  4. UNPocketbook 2007, UN, New York 2008.
  5. www.imd.ch.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu