BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Działalność nierolnicza na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim finansowana w ramach PROW 2007-2013
Non-Agricultural Activity in ihe Rural Areas Of Warmińsko-Mazurskie Province Subsidized By RDP 2007-2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 7-12, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Obszary wiejskie, Działalność gospodarcza
Rural Development Programme, Rural areas, Business activity
Uwagi
summ., synopsis
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Zjawisko przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, niezwiązanej z rolnictwem stanowi jeden ze sposobów poprawy jakości życia na tych terenach, m.in. przez dywersyfikowanie źródeł dochodów. Podejmowanie lub rozwijanie działalności nierolniczej może być współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem opracowania było przedstawienie skali zainteresowania oraz rodzaju podejmowanej aktywności w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej województwie warmińsko-mazurskim. (abstrakt oryginalny)

The enterprise is one of the ways of improving quality of life in the rural areas e.g. by diversification sources of income. Any undertakings to develop non-agricultural activities can be financed by the Rural Development Programme 2007-2013. The aim of this paper was to present a scale of interest for these kinds of activities and its variations, which are undertaken within the programme' differentiation of non-agricultural activities' in the warmińsko-mazurskie voivodship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Błąd M. 2006: Dywersyfikacja ekonomiczna wsi. [W:] Polska wieś. Raport o stanie wsi 2006, Wilkin J., Nurzyńska I. (red. nauk.). FDPA, Warszawa, 75-86.
  2. Cieślewicz W. 2006: Przedsiębiorczość w gminach wiejskich województwa lubuskiego. [W:] Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Adamowicz M. (red.). SGGW, Warszawa, 75-82.
  3. Kłodziński M. 1996: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. SGGW, Warszawa.
  4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Supera-Markowska M. 2008: Obszary wiejskie i polityka ich rozwoju w UE. Wspólnota - Pismo samorządu terytorialnego, nr 40.
  6. Waśniewska A. 2003: Możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [W:] Przedsiębiorczość -zagadnienia wybrane, Michalak J. (red.). Zakład Poligraficzny UWM, Olsztyn, 63-68.
  7. Wielewska I. 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich jako efekt zrównoważonego rozwoju i jej wspieranie. [W:] Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Adamowicz M. (red.). SGGW, Warszawa, 65-73.
  8. Żmija J. 2003: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. [W:] Przedsiębiorstwo i rynek, Laguna M. (red.). UWM, Olsztyn, 11-23.
  9. [http://www.arimr.gov.p1/pliki/67/0/l/2506_Roznicowanie_7-13.pdf].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu