BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wincewicz-Bosy Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podstawy teoretyczne interwencjonizmu państwowego. Interwencjonizm państwowy w rolnictwie na przykładzie Unii Europejskiej
Theoretical Basis of International Interventionism. International Interventionism in Agriculture on the Example of the EU
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (4), 2009, nr 77, s. 50-69, bibliogr. 40 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Interwencjonizm państwa, Interwencjonizm w rolnictwie, Protekcjonizm, Wspólna Polityka Rolna
Government intervention, Interventionism in agriculture, Protectionism, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie interwencjonizmu państwowego. Zostały w nim zaprezentowane główne teorie, narzędzia i argumenty z nim związane. Szczególną rolę interwencjonizm państwowy odgrywa w rolnictwie, czego dowodem jest m. in. zaprezentowana w artykule wspólna polityka rolna UE. (abstrakt oryginalny)

The article discusses selected theories of interventionism. The author presents not only the main theories of interventionism, but also arguments for protectionism and its use. Taking into account that interventionism and liberalism are the main strands in the history of economics, it might be worth learning their genesis. Interventionism plays a special role in agriculture. An example for this special role is the Common Agricultural Policy (CAP) - a system of UE subsidies and programmes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński C., Gronkiewicz-Waltz H., Pawłowicz K., Szafrański D., Wierzbowski M., Wyrzykowski M., Prawo gospodarcze, zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Begg D., Ekonomia, PWE, Warszawa 1998.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 4. Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 5. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 6. Bremond J., Salort M., Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994
 7. . Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1985.
 9. Gęsicki Ł., Gęsicki M., Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, Wydawnictwo Interfart, Łódź 2001.
 10. Iwan B., Turek Z., Interwencjonizm państwa na rynku rolnym w Polsce, „Wieś i Państwo" 1992, nr 1.
 11. Klimczak B., Mikroekonomia, AЕ, Wrocław 1995.
 12. Knapek P., Pałka D., Narzędzia i sposoby interwencjonizmu i protekcjonizmu na rynku rolnym, www.onet.pl.
 13. Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 14. Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, PWE, Warszawa 1995.
 15. Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 16. Kujda M., Podstawy ekonomii dla zawodu technik handlowiec, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1997.
 17. Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 18. Kurczewska B., Interwencjonizm państwa i jego rola w gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 19. Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 1998.
 20. Lichorowicz A., Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, AE, Kraków 1996.
 21. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 22. Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 23. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 24. Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 25. Orłowski W.M., Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do UE, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, z. 234, Warszawa 1996.
 26. Powałowski A., Agrobiznes, wybrane zagadnienia prawne, WSiP, Warszawa 1999.
 27. Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 28. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menadżerska, PWE, Warszawa 1998.
 29. Sotdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.
 30. Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2004.
 31. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 32. Witoszek A., Zybała A., Kasa bez dna, „Wprost" 1995, nr 20.
 33. Zarębski M., Interwencjonizm i protekcjonizm w rolnictwie polskim na tle rozwiązań EWG, „Wieś i Państwo" 1993, nr 2.
 34. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 35. Źródła internetowe
 36. www.ngo.pl/funduszestrukturalne.
 37. www.cie.gov.pl.
 38. ec.europa.ue.
 39. www.fundusz.com.
 40. www.funduszestrukturalne.pl.
 41. www.stractum.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu