BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabłocka-Kluczka Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Małe przedsiębiorstwo a zjawisko kryzysu organizacji
Small Enterprise and Crisis in an Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 234-244, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys przedsiębiorstwa, Zapobieganie kryzysowi, Potencjał przedsiębiorstwa
Small business, Enterprises crisis, Crisis prevention, Potential of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedyskutowanie, w jaki sposób charakterystyki małych przedsiębiorstw kształtują odporność/podatność tychże organizacji na kryzys, a także ich potencjał w zakresie wczesnego wykrywania, unikania i przezwyciężania kryzysów. Artykuł rozpoczyna zatem wskazanie cech charakterystycznych małego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

In the literature and empirical research in area of organizational crisis the size of an organization as a factor determining organizational possibilities of avoiding crises and dealing with them is considered very rare. That is why in this paper as the reference point for a reflection became a perspective of small enterprises. Hence, in this paper reflection on resistance of small enterprises and their potential for early detecting, avoiding and dealing with crisis were presented. They were discussed in the context of characteristic of a such organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton L., Crisis in Organizations II, South-Western College Publishing, Thompson Learning, Canada 2000.
 2. Caponigro J.R., The Crisis Councelor. A Step-by-Step Guide to Managing a Business Crisis, Contemporary Books, Lincolnwood (Chicago) 2000.
 3. Carmeli A., Schaubroeck J., Organizational crisis-preparedness: The importance of learning from failures, "Long Range Planning" 2008 No. 41, s. 177-196.
 4. Cichowski L., Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje, [w:] T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 181-205.
 5. Haksever C, Total quality management in the small business environment, "Business Horizons" March-April 1996, s. 33-40.
 6. Heiens R.A., Kroll M., Wright P., Macro-economic risk factors in industrial market: Are elite firms less susceptible?, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2001 Vol. 16 No. 4, s. 246-257.
 7. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, raport pod red. A. Żołnierskiego, PARP, Warszawa 2006.
 8. James E.H., Wooten L.P., Leadership as (un)usual: How to display competence in times of crisis, organizational Dynamics" 2005 Vol. 34 No. 2, s. 141-152.
 9. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, AE, Poznań 2008.
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle strategii lizbońskiej, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 11. Nogalski B., Macinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 12. Skalik J., Zmiana a kryzys organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 879, AE, Wrocław 2000.
 13. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 14. Slatter S., Lovett D., Corporate Turnaround. Managing Companies in Distress, Penguin Books, Harmondsworth 1999.
 15. Taplin R., Managing funding for innovative European SMEs, "IEE Engineering Management" February/March 2006, s. 18-21.
 16. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania ORGMASZ, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu