BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miruć Alina (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
Civic Initiative
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 1-2, s. 31-38, przypisy
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Samorząd terytorialny, Podejmowanie decyzji, Samorządność
Civic society, Local government, Decision making, Self-government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskie prawo wyposażyło mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w możliwość bezpośredniego i pośredniego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki uczestnictwie m.in. w inicjatywie uchwałodawczej obywatel ma możność faktycznie realizować swoją podmiotowość zagwarantowaną w Konstytucji RP. W artykule, na podstawie wybranych statutów miast i gmin, przybliżono przede wszystkim zasady procedury obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jako bezpośredniego sposobu udziału społeczności samorządowej w podejmowaniu rozstrzygnięć, a zarazem istotnego instrumentu aktywności obywatelskiej mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

Polish law has equipped the inhabitants of self-government units with the capability of direct and indirect participation in the proceedings of self-government authorities in settling matters. The citizen is able to actually realize his personal status, which is guaranteed by the Polish Constitution, by participating, inter alia, in the civic initiative. Selected statutes of municipalities constitute the basis for discussing the principles of the procedure of the civic initiative as a direct method of community participation in the settlement of public matters and, simultaneously, as an important instrument in civic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, paragraf 28.
 2. B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997.
 3. K. Bandarzewski, E. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 123-130.
 4. A. Błaś, Dylematy administracji publicznej w państwie prawa, w: Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji. Materiały ze zjazdu katedr prawa i postępowania administracyjnego, Dębe 2002, Warszawa 2003, s. 47.
 5. J. Boć, Pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego, w: A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Wrocław 2002, s. 44.
 6. S. Fundowicz, Odpowiedzialność mieszkańców za sprawy jednostki samorządu terytorialnego, w: J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2009, s. 47-48.
 7. Z. Janku, Referendum gminne - zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości" 2000/9, s. 83-105.
 8. Z. Janku, Referendum lokalne - rozważania nad nową regulacją, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001.
 9. J. Kisielewicz, Istota i zasady good governance, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka" 2009/2, s. 7-32.
 10. J. Lang, Kilka refleksji na temat najnowszej historii regulacji prawa petycji, wniosków i skarg, „Studia luridica" 2003/XLII, s. 113-118.
 11. Z. Majewski, Statuty gmin (3). Do poprawki czy przebudowy, „Wspólnota" 2003/6, s. 44.
 12. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002, s. 115.
 13. E. Olejniczak-Szałowska, Prawo do udziału w referendum lokalnym, Łódź 2002.
 14. A. Piskorz-Ryń, Z. Majewski, Statuty gmin (2). Do poprawki czy przebudowy, „Wspólnota" 2003/5, s. 43.
 15. M. Tabernacka, Bezpośredni udział obywatela w kształtowaniu rozstrzygnięć władz publicznych w postępowaniu mediacyjnym w sferze administracji publicznej jako element funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, w: J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 625 i n.
 16. A. Wasilewski, Zjawisko konsultacji we współczesnej administracji polskiej, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu