BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechelska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Produkty ubezpieczeniowe służące realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
Insurance Products for Realization of the Concept of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 21-33, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia ekologiczne, Ubezpieczenia społeczne, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Insurances, Ecological insurance, Social insurance, Sustainable development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W literaturze przedmiotu najczęściej spotyka się opracowania dotyczące ekologicznych ubezpieczeń majątkowych, dotyczących strat w majątku. Brak jest natomiast badań poświęconych temu problemowi w szerszym kontekście środowiskowo-społecznym, zwłaszcza w sytuacji problemów o charakterze globalnym. Artykuł jest wstępnym rozpoznaniem tego rodzaju działalności prowadzonej przez różne podmioty sektora ubezpieczeniowe-go. Dlatego też kryterium podziału zaprezentowanych produktów ubezpieczeniowych stanowi obszar problemowy, którego rozwiązaniu mogą się przysłużyć. (abstrakt oryginalny)

Since the 80s a new trend in insurance has developed environmental insurance or even wider sustainable insurance. New kinds of risks connected with new environmental and social problems were the reason for creating such insurance products. Those new kinds of risks are: environmental pollution risk (worsening of both quality and quantity of environmental components), overpopulation risk, poverty risk and disaster risk. The "green" property insurance is the most popular issue discussed in the literature. Research relating to the wider environmental and social context of "green" insurances is, however, relatively rare, especially when global problems are of concern. The introductory identification of such activities of different companies in the insurance market is shown in the paper. Classification criteria regarding to problem issues and subject of insurance arc proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen C., Fireman's Fund Introduces Gren Building Coverage Discounts, 2006.
 2. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Fiedor B., Graczyk A., Ogólne podstawy ubezpieczalności odpowiedzialności cywilnej za straty ekologiczne, [w:] S. Czaja, Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko" nr 29, Jugowice-Wrocław 2002.
 4. Green Financial Products and Services. Current Trends and Future Opportunities in North America, A Report of the North American Task Force (NATF) of the United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP, Toronto 2007.
 5. Insuring For Sustainahility. Why and How the Leaders are Doing It, IJNEP FI, Paris 2007.
 6. Malewski J., Szkody w środowisku, odszkodowania i zabezpieczenia roszczeń na terenach górnictwa odkrywkowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 7. Maśniak D., Ubezpieczenia ekologiczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
 8. Millea Group CSR Report 2006, http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/english/csr/pdf/2006_milleal_1.pdf.
 9. Risk, the Environment and the Role of the Insurance Industry, UNEP FI, Victoria 2003.
 10. Wójcik P., Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja" 1998 nr 5.
 11. http://sustainability.munichre.com/en/ecology/product ecology/default.aspx.
 12. http://www.achmea.nl.
 13. http://www.allianz.com/cn/allianz_group/sustainability/implementation/products_services/index.html.
 14. http://www.gmacinsurancc.com.
 15. http://www.marsh.p1/o/indcx.php.
 16. http://www.progressive.com/.
 17. www.eta.co.uk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu