BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaźniewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Czyżewska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Regiony uczące się na przykładzie Francji
Learning Regions on the Example of France
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (4), 2009, nr 77, s. 124-135, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Innowacyjność regionu, Rozwój regionalny, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Konkurencyjność regionów
Regional innovation, Regional development, Knowledge-based economy, Regions competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Artykuł dotyczy koncepcji regionu uczącego się (learning region) umiejscowionego w trzech obszarach literaturowych: uczenia się regionalnego, klastrów i sieci powiązań, a także instytucji wspierania innowacyjności. Podstawy teoretyczne learning regions stanowią przyczynek do analizy regionów francuskich jako uczących się oraz do określenia systemu wspierania ich przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza na przykładzie Bretanii. Poziom rozwoju innowacyjności poszczególnych regionów we Francji jest zróżnicowany - pomimo dominacji działań prowadzonych w Ile-de-France, obserwuje się liczne inicjatywy podejmowane w tej dziedzinie w pozostałych regionach tego kraju. Regiony francuskie o wiodącej pozycji w dziedzinie innowacji regionalnej można dziś określić jako uczące się, na efekty działań pozostałych należy jeszcze poczekać. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the concept of the learning region which is placed among three theoretical areas: regional learning, clusters and networks and innovation support institutions. Theoretical bases of the learning region lead to the analysis of French regions as learning regions and to the description of the system that supports its competitive edge, in particular on the example of Brittany region. The innovation level of French regions is diversified - despite the domination of the capital region activities, many initiatives are taken in this field in other French regions. Regions of France with leading position in regional innovation can be named as learning regions, the results of the others are awaited. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim В., Industrial Districts as Learning Regions. A Condition for Prosperity, Studies Technology, Innovation and Economic Policy, University of Oslo, Oslo 1995.
 2. Bougrain R, Les enjeux de laproximite institulionnelle lors du processus d 'innovation, „Revue d'Economie Regionalc et Urbaine", nr 4, Bordeaux 1999.
 3. Florida R., Toward the learning region, „Futures" 1995, 27 (5).
 4. Indicateurs regionaux de la Recherche el de I'Innovation, Direction de revaluation, de la perspective et de la performance, Janvier 2009.
 5. Indicateurs regionaux de la Recherche et de l'Innovation. Bretagne, Direction de revaluation, de la perspective et de la performance, Janvier 2009.
 6. Keeble D., Lawson C., Moore В., Wilkinson F., Collective learning processes, networking and institutional thickness in the Cambridge Region, "Regional Studies", vol. 33.4, 1999.
 7. Łaźniewska E., Uczący się region, terytorialne systemy produkcyjne a procesy globalizacji. Synteza współczesnych teorii, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. A. Jewtuchowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 8. Maillat D., Kcbir L., „Learning region" et systemes territoriaux de production, „Revue d'Economie Regionale et Urbaine", nr 3, Bordeaux 1999.
 9. Matusiak B.K., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości -przesłanki, polityka i instytucje, rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji P1B, Radom-Łódź 2006.
 10. Territorial Reviews. France, OECD Publishing 2006.
 11. Presentation regionale de la recherche et rapports d'activite des DRRT. Annee 2007, Ministćre de 1'Enscignement Superieur et de la Recherche, juin 2008.
 12. Rui B., Le secteur prive finance les deux tiers des depenses bretonnes de recherche et developpement, „Octant" nr 114, octobre 2008.
 13. Schema regional de l'innovation, Bretagne Innovation, Rennes, novembre 2008.
 14. Storper M., The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, The Guilford Press, New York 1997.
 15. The Learning Region, R. Rutten, F. Boekema, Edward Elgar UK, 2007.
 16. Źródła internetowe
 17. www.anrt.asso.fr.
 18. www.bretagne-innovation.tm.fr.
 19. www.incubateur-emergys.fr.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu