BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrasz Piotr (Uniwersytet w Białymstoku; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku)
Tytuł
Udział organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez gminne organy podatkowe
Participation of a Civic Organisation in Tax Proceedings Conducted by Municipal Tax Authorities
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 1-2, s. 119-126, przypisy
Słowa kluczowe
Organizacje społeczne, Prawo podatkowe, Kontrola podatkowa
Social organisations, Tax regulations, Tax audit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarówno możliwość udziału w postępowaniu podatkowym organizacji społecznej na prawach strony, jak i przyznanie takiej strukturze uprawnienia do żądania wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu wzmacnia funkcję ochronną interesu publicznego (społecznego), którą przypisuje się prawu o postępowaniu podatkowym. Partycypacja organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym poprzez udział w tym postępowaniu na prawach strony umożliwia ponadto poddanie kontroli społecznej działania organów administracji skarbowej, w tym także organów samorządowych. Udział w postępowaniu podatkowym organizacji społecznej w sprawie dotyczącej interesu innej osoby ma na celu także zagwarantowanie lepszej ochrony praw stron i ich wsparcie w toku tych postępowań. Autor zauważa, że udział organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym jest uzależniony od zgody strony postępowania podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Both the ability of a civic organisation to take part in tax proceedings on the rights of a party and the award of the right for such an organisation to demand the ex officio initiation of tax proceedings reinforce the protective function of the public (social) interest, which is ascribed to the law on tax proceedings. Furthermore, the participation of a civic organisation in tax proceedings through participation in such proceedings on the rights of a party enables the actions of the fiscal administration authorities, including self-government authorities, to be subject to a civic audit. The participation of a civic organisation in tax proceedings in a case regarding the interests of another person has the objective of guaranteeing better protection of the rights of the parties and their support during these proceedings. The author notes that the participation of a civic organisation in tax proceedings depends on the consent of the party to the tax proceedings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 230.
 2. J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007, s. 614.
 3. B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008, s. 245 i n.
 4. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, M. Masternak, J. Orlowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. II, Toruń 2007, s. 79.
 5. Z. Czarnik, Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (zarys problemu), w: J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 533 i n.
 6. J. Dembczyńska, P. Pietrasz, Gmina jako podmiot legitymowany do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w postępowaniu podatkowym przez samorządowe kolegium odwoławcze, „Samorząd Terytorialny" 2009/7-8, s. 133 i n.
 7. J. Harasimowicz, Dochodowa funkcja podatków a problemy opodatkowania, w: E. Chojna-Duch, W Goronowski (red.), Księga jubileuszowa Profesora dr Leona Kurowskiego. Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej w Polsce w latach 1989-1997, Warszawa 1997, s. 47.
 8. G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 1.1, Kraków 2005, s. 415.
 9. R. Pietrasz, w: C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P Pietrasz, M. Poplawski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009, s. 639.
 10. A. Skoczylas, M. Swora, Organizacje społeczne (pozarządowe) w postępowaniu administracyjnym sądowoadministracyjnym, „Administracja" 2006/3, s. 14 i n.
 11. E. Smoktunowicz, Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym, w: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź 2004, s. 196.
 12. E. Smoktunowicz, w: Wielka encyklopedia prawa, Białystok-Warszawa 2000, s. 596.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu