BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Przybyła Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój i nierówności rozwojowe - pojęcia i wzajemne zależności między zjawiskami
The Development and Its Inequalities - Concepts and Interactions between Phenomenons
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 82-94, rys., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój, Nierówności społeczno-gospodarcze
Economic growth, Development, Social-economics inequality
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przegląd definicji pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przypisanych mu znaczeń. Dokonano też rozróżnienia pojęć, takich jak: różnice rozwoju, nierówności rozwoju, dysproporcje rozwoju i polaryzacja rozwoju, proponując jednocześnie ich wzajemne uporządkowanie. Przedstawiono także istniejące zależności pomiędzy procesami wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego a nierównościami tych procesów w dwóch wymiarach: przestrzennym i społecznym. (abstrakt oryginalny)

In the article, a review of definitions of concepts of development and their meanings is presented. Concepts: differences of development, inequalities of development, disproportion of development and polarization of development were distinguished and systematized. The mutual dependencies between growth processes, social-economic development and inequalities in two dimension spatial and social were shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biniecki J., Frenkiel W., Konkurencyjność - przedsiębiorczość - rozwój: Podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne, „Przedsiębiorczy i Konkurencyjny Region w Teorii i Polityce Rozwoju Regionalnego", Biuletyn KPZK PAN z. 218, Warszawa 2005.
 2. Boldrin M., Canova F., Inequality and Convergence. Reconsidering European Regional Policies, „Economic Policy" 2001 no 32.
 3. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 4. Dąbrówka A., Geller E., Słownik antonimów, Książnica, Warszawa 2001.
 5. Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, „Ekonomia i Środowisko", Białystok 1997.
 6. Domański B., Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, „Studia Regionalne i Lokalne" 2004 nr 2(16).
 7. Domański R., Nowe tendencje w rozwoju miast i regionów, Biuletyn KPZK PAN z. 189, Warszawa 1999.
 8. Encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. Gajewski P., Ekonomiczne efekty polityki regionalnej, „Gospodarka Narodowa" 2007 no 1-2.
 10. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne" 2002 no 1(8).
 11. Hryniewicz J., Czynniki rozwoju regionalnego. Oblicza polskich regionem, „Studia Regionalne i Lokalne" 1996 nr 17.
 12. Jałowiecki B., Metropolie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 1999.
 13. Jałowiecki B„ Miasta w sieciach. Biuletyn KPZK PAN z. 193, Warszawa 2001.
 14. Korenik S., Słodczyk J. (red.), Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, AF, Wrocław 2005.
 15. Kośmicki F.. Koncepcja kapitału społecznego a społeczny wymiar trwałego i zrównoważonego rozwoju, [w:] Kapitał społeczny we wspólnotach, H. Januszek (red.), AF, Poznań 2005.
 16. Kot S.M., Nierówności ekonomiczne i społeczne a zasady sprawiedliwości dystrybutywnej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 17. Kowalik T., Antyegalitarne tendencje w Polsce na tle literatury światowej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
 18. Krzysztofek K, Szczepański M., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 19. Kumor P., Wpływ poziomu gospodarczego na nierówności dochodów i płac, „Wiadomości Statystyczne" 2008 nr 3.
 20. Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2000.
 21. Smętkowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, „Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 4.
 22. Social Exclusion and Integration in Poland. An Indicators-based Approach, Ministry of Labour and Social Policy, Warszawa 2006.
 23. Stiglitz J.E., Whither Socialism?, MIT Press, Cambridge 1994.
 24. Szopa B., Kawa P., Kultys J., Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. Interakcje na przykładzie Polski, AE, Kraków 2007.
 25. Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa 2005.
 26. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 27. Williamson J.G., Regional Inequality and the Process of National Development: a Description of the Patterns, „Economie Development and Cultural Change" 1965 no 13.
 28. World Commission on Environment and Development. Our Common Future, Raport Brundtland, Oxford-New York 1987.
 29. Woźniak G.M., Warunki prowzrostowej strategii dla Polski ograniczającej nierówności społeczne. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. i, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
 30. Woźniak G.M., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, UE, Kraków 2008.
 31. Zarycki T., O niektórych dylematach współczesnych badań nad przestrzenią społeczną, „Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu