BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołaczyk Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie silnych kultur organizacyjnych w małych przedsiębiorstwach, które stały się dużymi przedsiębiorstwami globalnymi
Forming of Strong Organizational Cultures of Small Companies that Became Large Global Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 277-286, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kultura przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna, Rozwój przedsiębiorstwa, Przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstwa
Small business, Culture of enterprise, Organisational culture, Enterprise development, Organizational transformation of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przesłaniem tej publikacji było przedstawienie znaczenia i wpływu silnej kultury organizacyjnej w początkowej fazie funkcjonowania małej firmy, na jej dalszy rozwój i utrzymanie stałej skłonności do zmian. Przesłaniu temu towarzyszy założenie, że wpajanie podstawowych wartości pracownikom przez przedsiębiorcę w początkowej fazie istnienia firmy, tworzy fundament dalszego jej rozwoju i jest warunkiem osiągnięcia trwałego sukcesu w przyszłości. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki prezentacji kultur organizacyjnych lansowanych przez właścicieli małych firm, które z czasem stały się znanymi globalnymi gigantami. (fragment tekstu)

The successful development of a small company highly depends on the model of organization culture which is implemented in the initial stage of company's existence and on the businessman's personality. The best verification for that argument are examples of companies that became large consortiums through strong organizational cultures inculcated at the beginnig of their lifes. The main concept of this paper is to present the influence of strong organizational culture in the first stage of company's being on company's further development and ability of maintaining continuous tendency to changes. The assumption is made that implementing of basic values to the employees in early stages o company's life creates a base for further development and is a requirement for establishing a persistent success in the future. The confirmation for that argument is the presentation of organizational cultures that were promoted by owners of small companies that developed into global giants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerek A., Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2007 nr 5.
 2. Barabasz A., Opór wobec zmian w ujęciu psychodynamicznym, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, AE, Wrocław 2006.
 3. Barabasz A., Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania, AE, Wrocław 2008.
 4. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum, Wrocław 1988.
 5. Collins J., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa 2008.
 6. Davidov W., Utall B., Total Customer Service, Harper & Row, New York 1989.
 7. Flower J., Prince of the Magic Kingdom: Michael Eisner and the Re-making of Disney, Wiley, New York 1991.
 8. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK, Toruń 2007.
 9. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2002.
 10. Konecki K., Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 11. Lencioni P., Niech wartości naprawdę coś znaczą, "Harvard Business Review Polska" 2004, maj.
 12. Levering R., Moskowitz M., The 100 Best Companies to Work for in America, Doubleday Currency, New York 1993.
 13. Schickel R., The Disney Version, Simon & Schuster, New York 1968.
 14. Siemiński M., Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, TNOiK, Toruń 2008.
 15. Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 16. Sikorski C., Kultura organizacyjna i jej odmiany. Zapiski z podróży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
 17. Skalik J., Bełz G., Istota systemu zarządzania w procesie kształtowania i rozwoju organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Ewolucja systemów zarządzania w teorii i praktyce funkcjonowania organizacji, AE, Wrocław 2007.
 18. Sobel R., IBM: Colossus in Transition, Truman Talley Books, New York 1981.
 19. Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice 2007.
 20. Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S., Kultura organizacyjna - strategiczny zasób organizacji przyszłości, [w:] P. Płoszajski, G. Bełz (red.), Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 21. Swasy A., Soap Opera: The Inside Story of Procter & Gamble, Times Books, New York 1993.
 22. Watson T.J., Father, Son Company, Bantam Books, New York 1990.
 23. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 24. Zemke R., Schaaf D., The Service Edge, New American Library, New York 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu