BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekologiczna płaszczyzna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Ecological Plane of Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 95-110, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Zarządzanie wartością, Konsumpcja
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Value management, Consumption
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój jest kategorią, którą należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa i budowania przez nic trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu:
 • zrównoważonego rozwoju jako czynnika zwiększającego konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • korzyści dla przedsiębiorstw wynikających z realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • wpływu koncepcji ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na etapy procesu kreacji wartości,
 • uwarunkowań rozwoju ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ekologizacja zarządzania przedsiębiorstwem powinna być rozpatrywana w kontekście ekologizacji konsumpcji, gdyż zachowania konsumentów stanowią podstawę strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)

  Sustainable development is a category which should be taken in consideration in the context of conditions of enterprise's competitiveness and its development of constant competitiveness supremacy. In this paper we have concentrated on:
 • sustainable development as a factor enhancing company's competitiveness,
 • benefits for the companies resulting from realization of Corporate Social Responsibility (CSR),
 • influence of company's ecological responsibility concept on the process of value creation steps,
 • perquisites for the development of company's ecological responsibility. Ecologization of company management should be looked on in the context of ecologization of consumption, because the behaviour of customers is the basis for the strategy of CSR. It should be underlined that taking out actions which should create styles of life where environment protection is autotelic value, will result in the development in ecological consumption being the perquisite for the development of management ecologization. (original abstract)
 • Dostępne w
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Bibliografia
  Pokaż
  1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
  2. Baranowska-Prokop E., Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie na rynku międzynarodowym aspekty marketingowe, [w:] E. Duliniec (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
  3. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
  4. De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
  5. Dymowski J., Szymańska M., CSR Raport specjalny, „Brief” 2009 nr 2.
  6. Greszta M., Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangażowania firmy w ideę zrównoważonego rozwoju, „Odpowiedzialny Biznes 2009", Harvard Business Review, Polska.
  7. Giwiazda M., Kolbowska A., Polacy o zmianach klimatu, Opinie i Diagnozy nr 14, CBOS, Warszawa 2009.
  8. Jeżowski P. (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
  9. Kieżel E. (red.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004.
  10. Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
  11. Mazurek-Łopacińska K., Globalizacja i kultura jako uwarunkowania marketingowej strategii produktu, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Marketing. Problemy teorii i praktyki marketingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1110, AE, Wrocław 2006.
  12. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
  13. Nowak M., Seven Corporate Responsibilities, [w:] J.W. Houck, O.F. Williams (red.), Is the Good Corporation Dead? Social Responsibilities in a Global Economy, Rowman & Littlefield Publishers, 1996.
  14. Porter M. E., Kramer M. R., Strategia a społeczeństwo, społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, „Harvard Business Review" 2007 nr 6.
  15. http,//www.centrumcsr.pl/pliki/Opinia_CSR_Howitt.pdf.
  16. :ttp,//www.ekonsument.pl/publications/attach_22_201195955011.pdf.
  Cytowane przez
  Pokaż
  ISSN
  1899-3192
  2080-5977
  Język
  pol
  Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu