BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowska-Noworól Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena wymagań prawnych stawianych gospodarce odpadami i kierunki planowanych zmian
The General Review of Requirements Concerning Waste Management and Directions for the Intended Changes in the System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 186-201, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Odpady, Regulacje prawne
Waste management, Wastes, Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule dokonano ogólnego przeglądu wymagań prawnych stawianych gospodarce odpadami. Opisano nową dyrektywę ramową w sprawie odpadów. Poruszono również kwestie planowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawy ściśle powiązanej z gospodarką odpadami na poziomie lokalnym. W pracy odpad potraktowano jako „zasób". Zdefiniowano „właściciela" i „posiadacza odpadów", którzy jako „zanieczyszczający" zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z oddziaływaniem odpadów na środowisko. Odniesiono się też do problemów w systemie stanowienia opłat, selektywnego zbierania odpadów oraz zagadnienia biodegradacji odpadów. Wskazano na potrzebę równoczesnego uczestnictwa w rozwiązywaniu tych problemów administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, naukowców oraz obywateli jako wytwórców odpadów. (abstrakt oryginalny)

This article provides the general review of legal requirements concerning waste management. It describes the present system as well as introduces some major alternatives proposed. A large part of the article is devoted to a new framework directive on waste disposal. It also raises the problem of intended amendment to the Act of Keeping Districts Clean. In this paper, the concept of waste is regarded as a potential resource. The definitions of "an owner" and "a waste holder" have been introduced, pointing out their responsibility for polluting the environment. Consequently, both "polluters" should feel obliged to incur the costs of cleaning. In addition, the article deals with the current issues connected with waste management system in Poland. It contains some questions about the system of user fees, waste segregation policy and waste biodegradation. The necessity of joint participation of state and local administrations, entrepreneurs, scientists and citizens generating waste in solving the above- mentioned problems is therefore emphasized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Górski M., Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego ustawodawstwa, Futura Grzegorz Łuczak, Poznań 2005.
  2. Górski M., Nowa dyrektywa ramowa w sprawie odpadów. Plany i programy gospodarowania odpadami, reglamentacja i ewidencja, „Przegląd Komunalny Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" 2009 nr 2, Abrys Wydawnictwa Komunalne, Poznań.
  3. Górski M., Projekt nowej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Definicje podstawowych pojęć, „Przegląd Komunalny Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" 2008 nr 12, Abrys Wydawnictwa Komunalne, Poznań.
  4. Kęsicka H., Kompost nie jest nawozem, „Przegląd Komunalny Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" 2009 nr 3, Abrys Wydawnictwa Komunalne, Poznań.
  5. Kozłowska B., Gospodarka odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych, „Przegląd Komunalny Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" 2008 nr 10, Abrys Wydawnictwa Komunalne, Poznań.
  6. Kryszkiewicz M., Kuligowski ł... Rynkowi odpadów może grozić monopolizacja, „Gazeta Prawna" 03.04.2009, Infor Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
  7. Kryszkiewicz M., Nie będziemy płacić więcej za wywóz śmieci, „Gazeta Prawna", 15.04.2009, Infor Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
  8. Walny M., Problemy z ustalaniem stawek opłat, „Przegląd Komunalny Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" 2009 nr 3, Abrys Wydawnictwa Komunalne, Poznań.
  9. Wilk K., Po co segregować śmieci?, „Polska Gazeta Wrocławska", 17-18.01.2009, Polskapresse Sp. z o. o., Warszawa.
  10. Wroński M., Kryzys bez ekologii, „Polska Gazeta Wrocławska", 14.01.2009, Polskapresse Sp. z o. o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu