BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mortimer-Szymczak Halina
Tytuł
Polityka gospodarcza w okresie przemian (dylematy: szanse i zagrożenia)
The Economic Policy in the Period of Transformations (Dilemmas: Opportunities and Theeats)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 17-26
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza państwa, Przemiany społeczne, Negocjacje, Prywatyzacja, Przekształcenia systemowe w gospodarce
State economic policy, Social change, Negotiations, Privatisation, Systemic transformations in the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono refleksje i interpretacje na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Polski. Przeanalizowano transformację w gospodarce kładąc nacisk na restrukturyzację i prywatyzację kraju a także omówiono sprawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

The article is an attempt to give a look at the present reality. It contains reflections and interpretations concerning the country’s social and economic situation as well as some remarks on such subject as the economic policy. It points out transformations as well as barriers connected with the systemic transformation taking place in Poland. Any assessments of the situation arouse doubts due to numerous unknown variables both in our country and abroad. Transformation in an economy implies primarily its restructuring and privatisation. A reference is made to opinions expressed by an outstanding Hungarian scholar professor Janos Kornai. He provides arguments for a supremacy of the capitalist system over the socialist one and voices in favour of consolidation and stabilisation combined with sustained growth. If these statements are to be considered justified then it should be added simultaneously that a lot of time will lapse before they can be realised. We also underline a too optimistic perception of transformations by the author accompanied by his critical analysis of the so-called real socialism. Following Kornai we distinguish two privatisation strategies: A - a strategy of limited growth and B - a strategy of accelerated privatisation. A transition from socialism to capitalism should be a restricted process as it is a combination of revolution and evolution. The article draws attention to relationships between economics and the social policy. They are frequently passed unnoticed by politicians and scholars. A brief mention is made about Poland's accession to the European Union and, in particular, the issue of negotiations and their completion date. Reference is made to politicians’ statements connected with it and predicted results of the approaching referendum. The scepticism of Poles is justified, whereas the necessity of joining the EU - in my opinion - is unquestionable. A few remarks are made in the article on the economic policy as a scientific discipline represented by me and my colleagues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Belka M., Polska transformacja w aspekcie integracji europejskiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1998.
  2. Kornai J., Droga do wolnej gospodarki. Odwrót od socjalizmu: przykład węgierski”, Warszawa 1998.
  3. Kornai J., Przemówienie na Sympozjum Noblowskim 11 września 1999 r. w Sztokholmie z okazji 10 Rocznicy postkomunistycznej transformacji. Przedruk, Czy warto się spieszyć!, „Gazeta Wyborcza” 16-17 marca 2002.
  4. Pisza Z., Problemy społeczne transformacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Opole 2001.
  5. Policastro P., Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych, Polski przykład, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002.
  6. Szomburg J., J. Lewandowski J., Reforma własności jako podstawa reformy społecznej i gospodarczej, Warszawa 1989.
  7. Wywiad Ministra W. Cimoszewicza , „Gazeta Wyborcza”, 28.06.2002, rozmawiał Łukasz Lipiński i Piotr Sołtyk.
  8. Wywiad z dyrektorką zespołu badań nad polityką europejską Lykke Friis, w Duńskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, rozmawiał Jacek Pawlicki, „Gazeta Wyborcza” 1.07.2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu